این زبان لیز فارسی

چند سال پیش در فرانسه مشکلی داشتم که هر بار به دخالت پلیس می انجامید. مدتی پس از آن، یکروز نامه ای به وزارت کشور می نوشتم. در آن نامه به جریانات گذشته اشاره کرده بودم و اینکه پلیس چه توصیه ای کرده بود. رفتار مؤدبانه و دوستانه پلیس در من حس احترامی ایجاد کرده بود که خواستم در جمله خود به آن اشاره کنم . نوشته بودم «پلیس محترم» یا چیزی در این زمینه.

نامه ام را برای تصحیح و بازنگری به یک دوست فرانسوی دادم که پهنخانمش ایرانی است و فارسی را بهتر از فرانسوی من حرف میزند. از تمامی نامه فقط روی «پلیس محترم» خط کشید. پرسیدم برای چه؟ مفهوم نیست؟  جواب داد، نقل به کلمات : «این  خایه مالیها مال ایران است. » دقیقا همین را گفت. سپس ادامه داد: « پلیس ، پلیس، همین. آقای رئیس جمهور، آقای وزیر. تمام. آنها نیز تورا همین طور خطاب می کنند.» Read more »

این «نیروی انقلابی» موهوم

niroohaye enghelabi

هاشمی رفسنجانی در این دیدار به نیروهای انقلابی توصیه کرد: ” نیروهای انقلاب باید این دستاورد جدید  –
که متعلق به خود شماست – را حفظ کنند و نگذارند این راه دوباره کور شود. …….”
………………………….
این نیروی موهوم انقلابی کیست؟ Read more »

پروسه تکاملی امام حسین

123-0

از صالحی نجف آبادی تا شریعتی، و از شریعتی تا احمد قابل، پروسه تکاملی واژگونه ای است که  از حسین در «شهیدجاوید» و  «شهید قلب تاریخ»، به فراری بزدلی  میرسیم که کاری به ظالم و مظلوم ندارد. حسینی که دیگر معترض پیمان شکنی معاویه  و موروثی شدن حکومت  نیست، بلکه می گوید عیسی به دین خود موسی به دین خود.
Read more »

فرانسوا اولاند مسلمان است یا حسن روحانی؟!؟

Hollande2

نامحبوب ترین رئیس جمهور فرانسه ساعتی پیش  با هوطنان خود سخن گفت. سخنی که  او با هموطنان خویش گفت،  ما ایرانیان و بخصوص مسلمانان هر گز از محبوب ترین رهبران و پیشوایان خود نشنیده ایم. نه از رهبران سیاسی، نه از رهبران مذهبی، نه از ائمه و پیامبرانمان. تازه، او رئیس جمهور محبوبی نیست و منتقدین فراوانی دارد که  گفته او و عکس العمل او در تغییرات دولت را قانع کننده نمیدانند و هم اکنون Read more »

ستار بهشتی را مردم کشتند!ـ

golforoosh2

«تعجب می کنم از کسی که نان در خانه ندارد و با شمشیر برهنه به جنگ مردم نمی رود» Read more »

روضه خوانهای جنبش سبز

tazieh sabz

پس از  واقعه کربلا، فلسفه ای که سیاست زنده نگهداشتن  شور مبارزه را هدف داشت و یادآوری آنرا وسیله برملا کردن  ستمکاری حکومت قرار میداد، آلت دست فرصت طلبان قرار گرفت و وسیله امرار معاش گروهی گردید که بطور حرفه ای به امر روضه خوانی پرداختند. از آن پس دیگر یاد و سوگواری کربلا Read more »

آنروز شخص شاه، امروز هم شخص خامنه ای است

این هم خمینی، بشنوید

شما که تا رضا شاه رفتید، یک سری هم به یزدگرد سوم می زدید!ـ

Reza_Shah

   بعضی چهره ها یا سازمانهای سیاسی که مدعی مبارزه برای آزادی و رهائی کشور هستند باید بدانند که رضا شاه و محمد رضا پهلوی و شاپور بختیار مدتهاست  مرده اند، و اگر هم امروز وجود می داشتند، در مقایسه با حکومت حاضر اگر نگوئیم دوست، هر گز دشمن مردم ایران محسوب نمی شدند. اگر چ Read more »

یک سفیهی را به ما انداختند

aazaye yek peykar

 بدون همبستگی و کار سازماندهی شده، جنبشهای اعتراضی و آزادیخواهانه محکوم به شکست و یا مصادره توسط فرصت طلبان میباشد.  شریعتی گفت و نوشت، اما نتیجه عملی آن به نفع کسانی مصادره شد که مورد تنفرش بودند. او می خواست «اسلام بدون آخوند» را ارائه کند و امروز اسلام هدفی جز حفظ آخوند ندارد.
دوست نادیده و گرانقدری  به این حقیقت انکار ناپذیر پاسخ داد که:
هر کسی را بهر کاری ساختند. کنایه از اینکه بعضیها برای کار سیاسی سازماندهی شده ساخته نشده اند، اما واقعیت این است که ما ایرانیها برای همه کاری ساخته شده ایم  جز اینکه «اعضای یک پیکر باشیم».
این دلنوشته نه چندان موزون  را در رد گفته آن دوست  که شاعر بسیار توانائی نیز هست زمزمه کردم.

هرکسی را بهر کاری ساختند Read more »

حساسیت سیاسی (1) ـ

Zzanjani-R-R2

چهره های سیاسی مخالف حکومت ایران برای  توجیه نا کارآمدی و بی برنامگی خویش سانسور را بهانه می کنند، در حالیکه همین اندک اخباری که از سد سانسور حکومت سرریز می شود برای اثبات عدم مشروعیت سیاسی این حکومت و فراخوان مردم جهت سرنگونی آخوندها کافی است.
آنچه ما امروز کم داریم اطلاعات و اخبار نیست. آنچه نداریم حساسیت اجتماعی سیاسی است. ما امروز دچار بی حسی یا عدم حساسیت اجتماعی شده ایم،  که این نقصان بازتاب عملکرد غلط و ناکار آمدی پیشگامان جامعه است.

Read more »