تا این خرها هستند، من هم خلیفه ام

 
شخصی در گوش عثمان گفت: تو بهتر از همه میدانی که خلافت حق تونیست.
عثمان گفت: فردا ظهر به مسجد بیا تا جوابت را بدهم.
روز بعد آن شخص به مسجد رفت  و با زحمت فراوان از صفوف نماز گزاران گذشت و خود را به عثمان رساند و گفت : الوعد و وفا.
عثمان به انبوه نماز گزاران […]

تیر خلاص اصلاح طلبان

اصلاح طلبان آخرین تیر