کنوانسیون

موضوع و محتوای کنوانسیون های بین المللی چیزهائی نیستند که  به کسی وحی و الهام شده باشند. به همین دلیل چون از طرف خدا نیامده اند مقدس و محترم انگاشه نمی شوند ولو اینکه خوب و درست  و منطقی باشند. نتیجتا در دیدگاه افراد مذهبی و بویژه مسلمانان نادیده گرفتن  و زیر پا گذاشتنشان گناه و خطا محسوب […]

سکولاریسم ، دیدگاهی ثانوی

 نخستین بارمتولیان رسمی مذاهب و حکومتهای مذهبی بوده اند که  جوامع را به سوی ایده سکولاریسم سوق داده اند.

با تو،که مورد تجاوز قرار گرفته ای

به دلیل بیگانگی با نظام ارزشی قرآن و اسلام،افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند تلاش می کنند آنرا پنهان کرده و این درحالیستکه که تجاوز کننده اگر برای فرار از مجازات نباشد ترس و حیائی از عنوان و اعتراف عمل خود ندارد و این بیگانگی با ارزشهای انسانی اسلام است که باعث شده […]

اسلام در بند انحراف آخوندیسم

کُفر از ریشه کَفَرَ به معنای پوشانیدن است. به همین دلیل گاهی، کشاورزی را که دانه می کارد و آن را در زیر خاک پنهان می کند را کافر می خوانند.ـکافِر یعنی پوشاننده و مخفی کننده.ـ
در موضوع مسائل عقیدتی و در اسلام کافر به کسی می گویند که بعد از اثبات حقیقت و یا ابلاغ […]

خروج از اسلام که شاخ و دم ندارد

آقای کروبی اعلام کرده که حامیان آقای احمدی نژاد مروج اسلام طالبانی هستند.
صحبت از نوع فلان و بهمان اسلام نیست . اولآ که آقای خامنه ای  احمدی نژاد را بطور مطلق مورد تأئید خود قرار داده. پس اگر ذره شجاعت و شهامت دارید تکلیف خود را با خامنه ای معلوم کنید.با آنچه تاکنون گذشته است بحث اسلام و […]

ارتداد و حکم اعدام

امروز در شاید تمام کشور های چهان، نظامیان و وابستگان به سازمانهای اطلاعاتی محدودیتهای خاصی دارند که برای دیگر کارکنان و کارمندان دولتی مطرح نیست. استعفاء برای نظامیان و افراد اطلاعاتی تقریباً ناممکن است. مسافرت خارج از کشور نیز محدودیتهای فراوانی دارد. چرایش معلوم می باشد و نیاز به توضیح ندارد.
در مدینه  زمان پیامبر و […]

مستضعفین ضامن بقای حکومت ستمگران

بر خلاف تصور عموم، این مستضعینند که حکومتهای ستمگر را بوجود می آورند و همان مستضعفینند که بقای آن را تضمین می کنند. جدا از استدلال فلسفی و جامعه شناسی، اگر از دیدگاه قرآن نیز به این موضوع پرداخته شود به چنین نتیجه خواهیم رسید. نتیجه گیری صریح و روشن و آشکاری که جای هیچ […]

کج فهمی سـ (ف)(قـ)های اسلام 1 ( زن )

بابد فهمی یا با این فرض، که اسلام برای زنان حقوق مساوی با مردان قائل نیست، تنها، رسیدن زنان به حقوق انسانیشان  را به تأخیر می اندازیم و نه چیز دیگر. اگر اسلام مانع رسیدن زنان به حقوق برابر باشد، لزوماً مبارزه زنان برای رسیدن به حقوقشان مبارزه ای به سختی مبارزه با اسلام خواهد […]