رابطه امام جمعه اصفهان و سرویسهای اطلاعاتی بیگانه

وقتی مسئولین کشور فله ای و شکمی حرف می زنند، نمی شود بین امام جمعه و جاسوس بیگانگه فرقی گذاشت.
خوب، باید یکی بگوید که اسید پاشی تحریک امام جمعه بوده یا سرویسها اطلاعاتی بیگانه!
امام جمعه به تحریک اعتراف کرده، وابستگی به بیگانگان را شما بگوئید.

فرق امام جمعه و جاسوس بیگانه در این است که جاسوس […]

این درد مشترک

این درد مشترک*

مگربا حجابها درامنیت بوده‌اند که بی حجابها را تهدید می کنید!؟

این زمزمه ها  از تراوشات فکر آخوندها است که به گوش می رسد: « علت تجاوز به زنان بد یا بی حجاب  تحریک خود آنان میباشد». این  بدان معنا  است که متجاوزین بیگناه هستند و تلویحا القاء می شود که حق شکایت نیز دارند چرا که این متجاوزین  خودشان قربانی  بوده اند. قربانی تحریکات زنی […]

این «نیروی انقلابی» موهوم

هاشمی رفسنجانی در این دیدار به نیروهای انقلابی توصیه کرد: ” نیروهای انقلاب باید این دستاورد جدید  –
که متعلق به خود شماست – را حفظ کنند و نگذارند این راه دوباره کور شود. …….”
………………………….
این نیروی موهوم انقلابی کیست؟

پروسه تکاملی امام حسین

از صالحی نجف آبادی تا شریعتی، و از شریعتی تا احمد قابل، پروسه تکاملی واژگونه ای است که  از حسین در «شهیدجاوید» و  «شهید قلب تاریخ»، به فراری بزدلی  میرسیم که کاری به ظالم و مظلوم ندارد. حسینی که دیگر معترض پیمان شکنی معاویه  و موروثی شدن حکومت  نیست، بلکه می گوید عیسی به دین […]

فرانسوا اولاند مسلمان است یا حسن روحانی؟!؟

نامحبوب ترین رئیس جمهور فرانسه ساعتی پیش  با هوطنان خود سخن گفت. سخنی که  او با هموطنان خویش گفت،  ما ایرانیان و بخصوص مسلمانان هر گز از محبوب ترین رهبران و پیشوایان خود نشنیده ایم. نه از رهبران سیاسی، نه از رهبران مذهبی، نه از ائمه و پیامبرانمان. تازه، او رئیس جمهور محبوبی نیست و […]

ستار بهشتی را مردم کشتند!ـ

«تعجب می کنم از کسی که نان در خانه ندارد و با شمشیر برهنه به جنگ مردم نمی رود»

روضه خوانهای جنبش سبز

پس از  واقعه کربلا، فلسفه ای که سیاست زنده نگهداشتن  شور مبارزه را هدف داشت و یادآوری آنرا وسیله برملا کردن  ستمکاری حکومت قرار میداد، آلت دست فرصت طلبان قرار گرفت و وسیله امرار معاش گروهی گردید که بطور حرفه ای به امر روضه خوانی پرداختند. از آن پس دیگر یاد و سوگواری کربلا

شما که تا رضا شاه رفتید، یک سری هم به یزدگرد سوم می زدید!ـ

   بعضی چهره ها یا سازمانهای سیاسی که مدعی مبارزه برای آزادی و رهائی کشور هستند باید بدانند که رضا شاه و محمد رضا پهلوی و شاپور بختیار مدتهاست  مرده اند، و اگر هم امروز وجود می داشتند، در مقایسه با حکومت حاضر اگر نگوئیم دوست، هر گز دشمن مردم ایران محسوب نمی شدند. اگر چ

حساسیت سیاسی (1) ـ

چهره های سیاسی مخالف حکومت ایران برای  توجیه نا کارآمدی و بی برنامگی خویش سانسور را بهانه می کنند، در حالیکه همین اندک اخباری که از سد سانسور حکومت سرریز می شود برای اثبات عدم مشروعیت سیاسی این حکومت و فراخوان مردم جهت سرنگونی آخوندها کافی است.
آنچه ما امروز کم داریم اطلاعات و اخبار نیست. آنچه نداریم […]