انتخابات یا رفراندم

اگر چهره های سیاسی به اندازه کودکی که در شلوار خود می شاشد تا با جلب توجه اعتراض خویش را بیان کند درک و فهم اجتماعی داشتند سی و هشت سال واپس نمی رفتیم.
این موضوع یک واقعیت پزشکی روانشناسی و در حقیقت علمی است. کودکان زیادی هستند که هرگز شب ادراری ندارند اما در بیداری […]

سرافرازی یا سر بزیری

 یک فرانسوی می گفت که چرا شما ایرانیان با دیگر مردم دنیا تفاوت دارید.ـ می گفت در بسیاری از کشورهای جهان دموکراسی و آزادی بیان وجود ندارد. مثلا  چین و روسیهِ و یا  پاکستان. اما وقتی  با مردم این کشورها از  دست آوردهای علمی صنعتی و یا ورزشی کشورشان حرف می زنی خوشحال می شوند […]

تحریم انتخابات رفراندومی است بی نیاز از مجوز حکومت

در شرایطی که حکومت سالهاست با حضور  و حتی وجود اسمی گروههای سیاسی و سندیکاهای کارگری و هر سازمان خارج از حیطه قدرتش  مبارزه می کند امکان فراهم شدن شرایط تحریم فراگیر دور از انتظار است. علی رغم نبود  ساز و کار لازم برای تحریم همگانی و فراگیر،  چهره های رانتخوار و رانتدار مبارزات آزادیخواهی کشور که […]

آقای ظریف، منظورتان از ایرانی کیست؟

باید از آقای ظریف پرسید که منظور از «ایرانی را تهدید نکنید» چیست؟ شما که عمری است مردم ایران را با تهدید کنترل کرده اید منظورتان کدام ایرانی است که مدعی هستید زبان تهدید را نمی پذیرد! ایرانیان که از قبل حکومت شما همگی تهدید زیست شده اند! اگر مورد نظر شما ایرانیان حاضر و […]

بنی صدر، تنها رئیس جمهور، رئیس جمهور تنها -4

بنی‌صدر : من ۱۲ اشتباه کردم
اما از نظر من فقط چهار اشتباه کرده اید و همگی مؤخر بر آن دوازده اشتباه میباشد.
اول اینکه برای پس گرفتن ریاست جمهوریتان هیچ اقدام عملی و جدی انجام ندادید.  پرهیز از این اشتباه خود نیازمند دوری از سه اشتباه دیگر می بود. پس میتوان گفت که شما تنها سه اشتباه […]

یارانه نمونه خروار

در فرانسه، وقتی یک فرد بیکار به سر کار می رود، بلافاصله حقوق بیکاری، کمکها و تخفیف های پیشین  او حذف می شود و تغییر پیدا می کند. بیمه درمانی، بلیط مجانی اتوبوس و مترو، مستمری ماهیانه و کمکهای دولتی برای هزینه مسکن و خانواده و…  قطع می شوند و تغییر و تخفیف پیدا می کنند. […]

بیماری شعری ایرانیان و خبط دماغ شعرا

شعر گوئی و هجو و ظنز و انتقاد و تکرار آن امروز به جائی رسیده که دیگر اثر معکوس  پیدا کرده بطوریکه دقیقاً مانند مصرف بی رویه آنتی بیوتیک شده است. بیمار را معتاد و ضعیف، و میکروبها را مصون و مقاوم کرده است. البته از دیرباز همواره حکایت شعر خوانی و شاعر بازی ما ایرانی […]

وقتی اسید پاشی کار خارجی ها است

وقتی اسید پاشی را به خارجیها و عناصر اطلاعاتی آنان نسبت می دهند به معنی این است که عاملین این جنایت هرگز دستگیر و معرفی نخواهند شد. با این ترفند قدیمی و سابقه دار حکومت  به یک تیر چند  نشان راهدف  می گیرد.

ناهیان منکر و آمران معروف هنوز از لواط و تجاوز منع نشده اند. فقط قتل و اهانت وافترا و ضرب و جرح

 

 
در گفتمان اخیرعناصر حکومتی پیرامون موضوع اسید پاشی، بروشنی دیده می شود که در دیدگاه آنان قتل و ضرب و جرح و توهین  وهتک حرمت انسانها  ابزار هدایت جامعه حاکمان محسوب می شوند

داد و ستد پایاپای

شما چه اندازه دزد هستید؟!
هنگامی که پول  ابداع نشده بود هر کس مازاد دسترنج و کار خویش را با کالائی که نیاز داشت آلیش* می کرد و زندگی می چرخید. گندمکار گندم میداد و پوستین می برد. پوستین دوز تنپوش گندمکار را فراهم می کرد و گندمکار نان پوستین دوز را.