وقتی اسید پاشی کار خارجی ها است

وقتی اسید پاشی را به خارجیها و عناصر اطلاعاتی آنان نسبت می دهند به معنی این است که عاملین این جنایت هرگز دستگیر و معرفی نخواهند شد. با این ترفند قدیمی و سابقه دار حکومت  به یک تیر چند  نشان راهدف  می گیرد.

ناهیان منکر و آمران معروف هنوز از لواط و تجاوز منع نشده اند. فقط قتل و اهانت وافترا و ضرب و جرح

 

 
در گفتمان اخیرعناصر حکومتی پیرامون موضوع اسید پاشی، بروشنی دیده می شود که در دیدگاه آنان قتل و ضرب و جرح و توهین  وهتک حرمت انسانها  ابزار هدایت جامعه حاکمان محسوب می شوند

مگربا حجابها درامنیت بوده‌اند که بی حجابها را تهدید می کنید!؟

این زمزمه ها  از تراوشات فکر آخوندها است که به گوش می رسد: « علت تجاوز به زنان بد یا بی حجاب  تحریک خود آنان میباشد». این  بدان معنا  است که متجاوزین بیگناه هستند و تلویحا القاء می شود که حق شکایت نیز دارند چرا که این متجاوزین  خودشان قربانی  بوده اند. قربانی تحریکات زنی […]

این «نیروی انقلابی» موهوم

هاشمی رفسنجانی در این دیدار به نیروهای انقلابی توصیه کرد: ” نیروهای انقلاب باید این دستاورد جدید  –
که متعلق به خود شماست – را حفظ کنند و نگذارند این راه دوباره کور شود. …….”
………………………….
این نیروی موهوم انقلابی کیست؟

پروسه تکاملی امام حسین

از صالحی نجف آبادی تا شریعتی، و از شریعتی تا احمد قابل، پروسه تکاملی واژگونه ای است که  از حسین در «شهیدجاوید» و  «شهید قلب تاریخ»، به فراری بزدلی  میرسیم که کاری به ظالم و مظلوم ندارد. حسینی که دیگر معترض پیمان شکنی معاویه  و موروثی شدن حکومت  نیست، بلکه می گوید عیسی به دین […]

پیامبری بنام، پیربابا

یکی بود و دوتا نبود. سه تا رفیق بودند. ابراهیم و موسی و آن سومی هم پیربابا . جز ساعات خواب و خلوت و خلا، همه جا با هم بودند. روزی از روزهای ماه رمضان به  مسجد محل رفته بودند. تعدادی آخوند مشغول ختم قرآن بودند. نوبت آخوند ملاعلی رسیده بود که آیه ای را خواند که […]

آخوند 12 (لباس روحانیت، این خرقه نارنگ)ـ

دانستن لزوماً با فهمیدن همراه نیست. و فهمیدن لزوماً به باور نمی انجامد.
آخوند شاید از اسلام چیزی بداند، اما در غالب موارد از فهم آن عاجز بوده است. این دانستن و نفهمیدن، و فهمیدن و باور نداشتن، نتیجه جبری روندی است که از یک کودک، آخوند می سازد، و برای تعلیم و ترویج امور اخلاقی […]

طلبه هم حجره من کنسول انگلیس از آب در آمد

از نجف آباد به طرف اصفهان میرفتم. سر راه آخوندی را سوار کردم. همیشه وقتی در شهر یا در جاده بیرون شهر رفت و آمد میکردم برای آخوندها اولویت خاص قائل بودم. البته  میدانستم دیگران خیلی فحش نثارم میکنند اما من کار خودم را انجام میدادم.
همیشه سعی میکردم بهمراه  آخوند کس دیگر را سوار نکنم […]

طلبگی و پروگراماسیون

آخوند بزرگترین چالش اسلام
نسبت به توده مردم، آخوندها از کمترین باور و اعتقاد مذهبی برخوردارند، زیرا، اکثر قریب به اتفاق آنها  به خواست وانتخاب خود وارد این فرقه نشده اند. ورود به جرگه طلبگی تا سالهای پیش از 57 دربیشتر موارد در خردسالی اتفاق می افتاد و طبیعتاً گزینش و انتخاب آن فرد خردسال نمی […]

آخوند 2

سال هزار و سیصد و پنجاه بود. سی و شش هفت سال پیش. بیست سالی داشتیم. بهمراه دوستم علی به روستایشان رفتیم. دهکده ای بود از توابع بخش برخوار در دوازده کیلومتری اصفهان ، باجمعیتی حدود دو هزار و پانصد نفر. در راه به کس دیگری برخوردیم که پس از احوال پرسی و کمی صحبت […]