برای نجات رهبری

برای نجات رهبری
همه شدند دست به یکی
حالا فقط یک چیز کمه
آهای زکی آهای زکی

 

Leave a Reply