رابطه امام جمعه اصفهان و سرویسهای اطلاعاتی بیگانه

وقتی مسئولین کشور فله ای و شکمی حرف می زنند، نمی شود بین امام جمعه و جاسوس بیگانگه فرقی گذاشت.

خوب، باید یکی بگوید که اسید پاشی تحریک امام جمعه بوده یا سرویسها اطلاعاتی بیگانه!

امام جمعه به تحریک اعتراف کرده، وابستگی به بیگانگان را شما بگوئید.

asid

فرق امام جمعه و جاسوس بیگانه در این است که جاسوس بیگانه تنها می تواند یکی دو نفر را به اسید پاشی تحریک کند، آنهم با سختی و مخفیانه و سری،  اما امام جمعه همه مردم را علنا دعوت به اسید پاشی میکند. چون هر موجود دوپائی که پای منبر روضه او نشست حق دارد شخصاً  قاضی و مجری قانون بشود. یعنی همان امر به معروف و نهی از منکر. حالا از لسان به ید رسیده، تقصیر جاسوس بیگانه، ببخشید تقصیر امام جمعه نیست.

2 Responses to “رابطه امام جمعه اصفهان و سرویسهای اطلاعاتی بیگانه”

  1. باسلام
    بنده یک شیمیدان هستم و درباره مورد اسید پاشی راهنماییهای زیادی در شبکه ها دیده ام که کاملا اشتباه است و صدمات زیادی به شخص میزند .از شماخواهش میکنم با پخش این نظرکارشناسی به کسانی که مورد حمله اسید پاشی قرار میگیرند و به کسانی که قصد کمک کردن به ایشان را دارند اطلاع رسانی کنید تا جلوی اسیبهای شدید اسید پاشیگرفته شود .اکثر موارد اسید پاشی با اسید سیاه انجام میشود و بدترین کار استفاده از آب در این مواقع است
    اگر حجم آب زیاد باشد میتواند کمک زیادی کند اما اگر آب زیاد دردسترس نبود باید بلافاصله با حوله و هرگونه پارچه ای و حتی خاک اسید را پاک کرد و سپس شستشو دادزیرا اسید سیاه بلافاصله با اب واکنش حرارتی شدیدی انجام میدهد و سوختگی را سرعت میدهد ولی با پاک کردن قسمت عمده اسید از روی صورت میتوان صدمات سوختگی را تا 99 درصد کاهش داد.نوع اسید دیگر که سفید و یازرد و یا سبز رنگ است را هم باید ابتدا با پارچه پاک کرد و سپس با اب شستشوداد.خیلی مهم است بدانیم حجم کم آب شخص را کاملا خواهد سوزاند و یا باید حجم زیاد آب مثل آب روان و فروکردن سردر اب باشد ودر غیر اینصورت حتما ابتدا با پارچه و هرچیزدردسترسی باید اسید را پاک کرد و سپس با آب کم هم میتوان شستشو داد

  2. با درود
    من عین نوشته شما را به قسمت بالا و یا در پستی دیگر خواهم آورد.
    با سپاس و بدرود

Leave a Reply