این «نیروی انقلابی» موهوم

niroohaye enghelabi

هاشمی رفسنجانی در این دیدار به نیروهای انقلابی توصیه کرد: ” نیروهای انقلاب باید این دستاورد جدید  –
که متعلق به خود شماست – را حفظ کنند و نگذارند این راه دوباره کور شود. …….”
………………………….
این نیروی موهوم انقلابی کیست؟

      مردم باید بپرسند که این « نیروهای انقلابی» کیستند، کدامند،  کجاهستند و چه ویژگی و خاصیتی دارند؟ این چه نیروئی است که برای رفسنجانی کارآئی دارند،  احمدی نژاد هم  به آنها تکیه می کرد، برای موسوی و کروبی هم محبوب و محترم بودند، خامنه ای هم  آنهارا مخاطب قرار می دهد و محترم میدارد، اصلاح طلبان نیز خود به آن وصله می زنند،  اپوزیسون خیالی و ستون پنجم دشمن هم آویزان  آن می شوند و روضه خوانها نیز به همین منوال؟؟؟

 این چه معجونی است که گرگ و میش و روباه و شغال را بر سر یک سفره میهمان می کند و همگی سیر و خرسند می شوند و دوست و دشمن شاکر و منت دار آن هستند؟ نیم قرن از خرابکاری نیروهای انقلابی  مورد نظر اینان می گذر و باز امروز با وقاحت تمام  بجای اینکه از متفکرین و دلسوزان مردم سخن بگویند و دعوت کنند که به داد مردم برسند و راه کاری بیندیشند، از نیروهای موهوم انقلابی حرف می زنند. تو گوئی هنوز ویرانی کشور به حد دلخواهشان نرسیده است.

این نیروی انقلابی شما غیر ازنیروئی است  که یک روز در لباس بسیج، روز دگر در جمع قداره بندان پرده در، یکبار در گله ساندیس خورهای  بی هویت ظاهر می شوند و گهگاه  نیز جمعشان به سبزه فاحشه های اجاره ای آراسته میشود.  اساسا تاکنون این نیروهای انقلابی برای کسی شناخته شده است؟ رهبری، سازماندهی، منبع فکری و یا انگیزه های این نیرو کدامند و به کدام طبقه از مردم و به چه گروهی تعلق دارند؟ از گروه هائی خلقه الساعه ای که به دانشگاه و سفارتخانه ها حمله می کنند تا  گله گله  چماق بدست و اتوبوس اتوبوس  رأس هائی که  از نا کجا آباد آورده می شوند، همگی «نیروهای انقلابی» نامیده شده و می شوند.

فریب خوردگانی که به ضریح اینها دخیل بسته اند نمی پرسند که این نیروهای انقلابی کیستند که دوای درمان و مخاطب هر کس و ناکسی قرار میگیرند؟ آیا اصلاح طلبانی  که آقای رفسنجانی  و امثال خزعلی  را در خود جای داده اند جزاین نیروهای غیبی به چه نیروی سازنده ای در کشور تکیه و امید دارند؟

مردم باید از این آقایان بپرسند: «شما که  تمام سفیدهایشان سیاه از آب در آمد، و گفتار قائد اعظم و امامتان زبانزد مردم ومصداق بزرگترین دروغ تاریخ شده است، بهتر است این بار مصداق  واژه هائی که بلغور می کنید را مشخص کنید. باید پرسید نیروی انقلابی چیست؟ باید خواست که یک نمونه و عضو این نیروی انقلابی مورد نظرشان را با نام و نشان معرفی کنند.  این «نیروهای انقلابی» کدامند؟ اول تکلیف واژه های کاربردی خودتان را روشن کنید و بعد دهان باز کنید. جز این باشد ما نیز چون شما واژگانی بکار می بریم که مصداق معنایش متغیر خواهد بود و پیشاپیش معذور خواهیم بود.

Leave a Reply