اینگونه سخن گفتن، به جسارتی بیش از دیوانگی نیاز دارد

خمینی قبل از قدرت: دانشگاه را مستقل و عامل پیشرفت می خواهد. بشـنــوید.

امــا،
خمینی در قدرت
:”ریشه تمام مصیبتهایی که تاکنون برای بشر پیش آمده از دانشگاهها بوده است… همه مصیبتهایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است… اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای بالاتر است” (دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، 27 آذر 1359)

خوب، آیا دروغگو و منافق شاخ دارد؟ اگر اینطور بود که شاخ خمینی به کهکشان رسیده بود. آیا دروغگوی منافقی که از دشمنی با خدا نمی هراسد از دشمنی با خلق خدا ابا می کند؟! حالا مردم ما و اصلاح طلبان فریبکار از آرمان کدام امام و از کدام دانشگاه حرف می زنند؟

این امام کفر و نفاق چنان به دوروئی و دروغگوئی خویش مباهات می کندکه آنرا نشانه مردی و مردانگی هم به حساب می آورد. آشکارا اخلاق پیامبر و علی را زیر پامیگذارد و به تمسخر می گیرد و باز ادعا مسلمانی و تشیع نیز می کند. باید مغز خر خورده باشیم تا در نفاق و شرک این آدم هذیان گوی همج الرعا  تردید به خود راه بدهیم. بشـنــوید

One Response to “اینگونه سخن گفتن، به جسارتی بیش از دیوانگی نیاز دارد”

  1. Of course he has heard it. I am surprised that people think Mousavi is much different from Khamenei and Ahmadinejad. It is just that he is the lesser of 2 or 3 evils. There were mass murders in 1360s when Mousavi was prime minister. Don’t tell me he did not know that either. This is all a joke. In 1357, people got out of the fire, into the frying pan. With Mousavi and any of his crones, it will be 1357 over again. Democracy is neither compatible with a dictatorship nor theocracy.

Leave a Reply