اعتصاب، چشم اسفندیار خامنه ای است

رهبران جنبش سبز در شرایطی نیستند که بتوانند یا بخواهند فراخوان اعتصاب عمومی بدهند.آنان خود قسمتی از همین رژیم محسوب می شوند و گذشته از این، آنها بدلیل محذوراتشان، تمایل دارند که مردم خود رهبری جنبش را به عهده بگیرند، تا حکومت نتواند آنان را محکوم به اغتشاش و تحریک مردم بکند. بنابراین، هم آهنگی و اطلاع رسانی برای فراهم نمودن شرایط ذهنی اعتصاب، از اهمیت بیشتری نسبت به تظاهرات خیابانی برخوردار است. در واقع این اعتصاب عمومی است که تیر خلاص را به پیکر دشمن شلیک می کند، نه اعتراضات خیابانی بزرگ.

اعتراضات خیابانی صرفاً حکومت را در تنگنای تبلیغاتی قرار می دهد و به توده مردم و جهانیان نشان می دهد که این حکومت بر خاسته از مردم نیست، اما باید دانست که اعتراضات و تظاهرات هرگز حکومت را در شرایطی قرار نمی دهد که از ادامه حیات و روندسرکوبها باز بماند، زیرا کسانی که بنام رهبری جنبش شناخته شده اند خود نیز مدافع همین نظامند و قصد اصلاح آنرا دارند و نه شکست. اعتراضات خیابانی به مردم و جامعه نشان می دهد که اکثریت مردم باهم و در برابر حکومت قرار دارند و آنان را به این باور می رساند که در صورت اعتصاب  تنها نیستند و حرکتشان اثر گذار می باشد و حکومت نمی تواند با تهدید و روشهای قهر آمیز آنان را وادرا به شکستن اعتصاب کند، اما مشکل اینجاست که موسوی خود را از رهبری جنبش کنار می کشد و تا حصول نتیجه حاضر به ادامه نیستو علاوه بر آن تئوری و طرحی نیز ندارد. تظاهرات خیابانی به تنهائی،  حکومت را نه اینکه شکست نخواهد داد، بلکه آنرا متهاجم تر و فضای آزادیها را نیز تنگتر خواهد کرد.

اگرفرض محال را بر این قرار دهیم که حکومت بتواند با مراجعه  به فرد فرد اعتصابیون آنانرا تهدید کرده و تحت فشارقراردهد. در چنین صورتی که ناممکن و غیر محتمل می باشد، باز باید توجه داشت که خطرات وپیامدی بمراتب کمتراز دستگیریها و بازداشتهای خیابانی دارد و این در حالی است که مردم با قبول خطرات، جان بر کف به خیابانها میروند لذا با اعتصاب کردن نگرانی زیادی نخواهند داشت.

با مروری بر عکسها و فیلمهای تظاهرات اخیر جای کوچکترین شک و ابهامی نمی گذارد که مردمی که اینچنین حماسه می آفرینند از اعتصاب و تبعات آن هراسی نخواهند داشت. تنها اطلاع رسانی و هم آهنگی گسترده لازم دارد. همانطور که از امروز شعارهائی در آماده سازی برای 22 بهمن مطرح می گردد، باید که از امروز همگی  روی اعتصاب و مقدمه چینی خبری آن  کار کنیم و اطلاع رسانی لازم انجام بگیرد. یادمان باشد که ویژه گی جنبش این بوده که محذورات رهبری آن را درک کرده ومردم همواره خواسته قلبی رهبری  جنبش به مرحله عمل در آورده بدون  اینکه او بگوید. به همین دلیل دیده ایم که رهبری جنبش بهمراه و یا بدنبال مردم حرکت می کرده ودر عین حال تأئید کننده حرکت آنان بوده است.

حقیر به عنوان کسی که در کوران وقایع سال 57 حاضر و فعال بودم به یقین قاطع می توانم بگویم که مخالفین امروز حکومت دارای اکثریتی به مراتب بیشتر و در عین حال آگاه و شجاعتر از مخالفین حکومت شاه هستند . تنها چیزی که دور نمای مسئله اعتصاب را مشکل تر از زمان شاه می نمایاند شرایط نامساعد اقتصادی توده مردمی است که باید در اعتصاب شرکت کنند. توده مردمی که با عقب افتادن یک ماه حقوق در تنگنا قرار می گیرند و حکومتی را پیش روی دارند که ممکن است حقوق کارکنان اعتصابی را پرداخت نکند،چیزی که زمان شاه اتفاق نیفتاد. امروز اما، باید توجه داشته باشیم که در شرایط عادی نیز خیلی از کارکنان حقوق معوقه دارند و حکومتی که نسبت به حقوق معوقه کارگر کارخانه بی توجه است،دور از انتظار نیست که خود را محق بداند که حقوق کارگر اعتصابی را مطلقاً نپردازد. در چنین شرایطی همدردی و همیاری و همدلی مردم  به آزمایش گذاشته می شود که آیا ما لایق حکومت و زندگی ای بهتر از این هستیم یا نه؟

به هر روی ما وارد جنگی شده ایم که دشمن خانگی است  اما خشونت، شقاوت و بی رحمی او از هر دشمن خارجی فزون تر است و ما ناگزیریم تحمل هر سختی و ناملایمتی رابه مردن باشکنجه و کشته شدن و نابودی تدریجی ترجیح دهیم. تاکنون ثابت شده که این حکومت بدون یک اعتصاب سراسری دست از خونخواری و تجاوز به مال و جان مر دم دست بر نخواهد داشت و امید معجزه، کاری است عبث.
ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.  پیش به سوی اعتصاب سراسری.

3 Responses to “اعتصاب، چشم اسفندیار خامنه ای است”

 1. ما تا آخر ایستاده ایم تا نابودتان کنیم ای سبزهای دجال

  امام علی(ع): غالب پیروان دجال در آن روز اولاد زنا هستند و چیزی سبز بر سر و دوش دارند
  بحارالانوار جلد 13 ص 965

 2. ما هم تا آخر ایستاده ایم ای پیروان معاویه زمان
  بخدا قسم نابودتان میکنیم
  همانطور که به نوامیس مردم تجاوز کردید دز حضور خودتان قبل از زجر کش شدن همانکار را میکنیم

 3. بابا جو گیر نشین!خب چه تضمینی هست اگه اینا رفتن، یکی بدتر نیاد؟!!!!
  همه دنبال قدرتن ولاغیر.

Leave a Reply