خمینی نجف # خمینی جماران …. خمینی شیعه#خمینی خلیفه

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

اگر کسی صدای خمینی را نشناسد، یا اگر کسی نداند که این سخنان در کجا ضبط شده، بعد از دو تا شاخ حتماً یک دُم هم در می آورد.آره منظورم همان «دُمب»میباشد.

از خرج کردن شاه و درباریان می گوید. این می شود اقتصاد. مردم هم همین را گفتند که جواب شنیدند: «اقتصاد مال خر است»

با قرارگرفتن حوزه و امور دینی در تحت سیستم اداری وزارت فرهنگ مخالفت می کند. آن چیزی که امروز حتی مرجعیتش هم وزارت خانه ای و بوروکراتیک شده.

به اعدام تعدادی معدود توسط حکومت شاه اعتراض می کند. می گوید:” مگر اینها چی گفتند که اعدامشان می کنید؟ اینها فقط گفتن به قانون اساسی عمل کنید.” خمینی و اصحاب امروزش هزاران نفر را اعدام کرده و قتل عام می کنندبه خاطر همان تقاضای عمل به قانون اساسی.

ووو….. به جز منافق و دروغگو و فریبکار چه نام دیگری بر این شخص می تواند نهاد؟

Leave a Reply