جلاد مرثیه می خواند. گوش کنید

خمینی پاریس : مرده باد زنده باد گفتن کشتن داره؟ ….. نه، اما اگر برای خمینی و خامنه ای باشد، قتل عام داره. 

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

………………………………………………

خمینی پاریس : امروز کشتار در ایران امری است عادی. ….. . البته منظور خمینی از«امروز» «فردا» است. فردائی که او و اصحابش حاکم شدند. حضرت عباسی در زمان شاه چنین کشتار و خونخواری و جنایتی اتفاق می افتاد؟

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

اگر مرده باد برای خمینی و خامنه ای باشد، صد البته کشتن دارد. من در بطن تظاهرات سال 57 بودم. هر گز جنین کشتار و بی رحمی ای حتی در هفده شهریور ژاله نیز اتفاق نیفتاد. شاه هر گز گلادیاتور هائی اینجنین نداشت و به خیابان نفرستاد. چنین خونخواری و وحشیگری را ما در مورد حمله مغول و اسکندر و تیمور خوانده بودیم. امروز دیگر خامنه ای به جمع پلید ترین چهره های تاریخ ما پیوسته است.

Leave a Reply