تخریب قرآن توسط خمینی ،شما بخوانید تفسیر

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

قیاساتها معها، یعنی تعریفش به همراهش میباشد. به عبارتی دیگر «تعریف سر خود» یعنی نیازی نیست که کسی بگوید که چگونه است. اگر چند جمله ای توضیح داده شده برای این است که خیلیها فرصت ندارند یا بردباری شنیدن یک ….. نیم ساعته را نداشته باشند. لذا به عنوان کسی که این سخنان را شنیده به بعض نکات اشاره می شود تا برای مراجعه کننده آسانتر باشد. حالا اگر اشارات ما را قبول نداشت یا تردید داشت می تواند به فایل صدا گوش کند. وگرنه خود سخنان خمینی نقدش را بهمراه دارد. در حرف به حرف سخنان او گرد و غبار تخریب و صدای کلنکی که بر پیکر قرآن وارد می کند به گوش می رسد و به چشم می آید. این مُشکی است که خود می بوید. در مثل مناقشه نیست و گرنه کدام مُشک؟

وقتی خود می بوید چه نیاز که عطار بگوید.اینگونه حرف زدن از قرآن را اگر خوشبینانه  تخریب قرآن قلمداد نکنیم، باید آنرا تعطیل قرآن بنامیم.
 اگر بنا به قول آقای خمینی قرآن برای ما قابل فهم و دسترس نیست، در فهم و تفسیرش دستهای ما بسته است، فقط معصومین به مفهوم حقیقی آن دسترسی دارند،  آیا به این معنی نیست که تا آمدن معصومین و به طریق اولی حضرت مهدی، قرآن تعطیل؟
 اگر چنین است پس آقای خمینی از کجا فهمیده که اسلام میلیونها حکم دارد؟ و
آیا آن میلیونها احکام را از قرآن که قابل دسترس و فهم نیستند استخراج کرده است یا از درون احادیث کشف کرده اند؟
آیا باید قرآن و ثقل اول وبنیانی اسلام (انی تارک فیکم الثقلین) را رها کرد و صرفاً به نقل قولهائی اکتفاء کرد که وجه  اختلاف هزاران  راوی  و مورخ و محدث و مورخ و ناشر می باشد و در پیرامونش هزاران کعب الاحبار و امثالهم نیز حدیث فروشی می کرده اند؟
اگر قرآن را دور یاغیر قابل فهم و دسترس میدانیم پس چرا خود قرآن خلافش را می گوید؟
قرآن اگر قابل فهم و دسترسی نباشد، چگونه «هدی للناس»می شود؟
اگر از ثقلین بگوید، باید پرسید آیا ثقل دوم یعنی ـ معصومین ـ همه آنرا تبیین و تعریف کرده اند؟ 
در آنصورت رابطه و تکلیف ما نسبت به قرآن چگونه باید باشد؟
تمسک و توکل؟
روخوانی برای کسب فیض؟
استفاده برای اهل قبور و اموات و آمرزش گناهکارانی که به دستورات ناشناخته آن بی توجه بوده اند؟
مسح و تماس وبوسیدن برای قوت قلب؟
روی سر مسافر گرفتن و بر سر سفره هفت سین و عقد؟
یا موضوع مسابقات خوشخوانی و حفظ طوطی وار؟

Leave a Reply