هر روز با فرازی از سخنان گُه هربار حضرت امام خمینی (نفاق و دوروئی)

خمینی: “ما باید به هر قیمت شده باشد انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم.”(پیام به ملت، 22 بهمن 1358)

خمینی : “باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم”(پیام نوروزی به ملت، اول فروردین 1359)

دو گفته بالای خمینی را با گفته او در زیر مقایسه کنید و بگوئید منافق کیست وچگونه حرف می زند.

خمینی: “ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. اینها حرفهای دشمنان اسلام است”(دیدار با مسئولان صدا و سیما، 16 مرداد 1361)

One Response to “هر روز با فرازی از سخنان گُه هربار حضرت امام خمینی (نفاق و دوروئی)”

  1. Wham bam thank you, ma\’am, my questions are asnwreed!

Leave a Reply