از امروز، هر روز با فرازی از سخنان گُه هربار حضرت امام خمینی

12آذر 88

خمینی : “این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. دو هزار سال است که آمریکا ما را استعمار کرده است”(دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا، جماران، 19 آبان 1358)

واصباحا : درست است که دویست و پنجاه سال پیش هنوز کشوری به نام آمریکا وجود نداشت. اما مشکل اینجاست که بعضی ها فکر می کنند دو هزار از دویست پنجاه بزرگتر است، به همین خاطر به خمینی خرده می گیرند.

Leave a Reply