کت و شلوار مجانی (2)

بنا به گزارش بی بی سی پنج شهروند بریتانیائی امروز آزاد شدند.http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/12/091202_he_yachtmen_freed.shtml

این پنج ملوان متجاوز که پس از دستگیری توسط سپاه پاسداران از شغل تجاوز کارانه خود توبه کردند، تعهد کردند که به شهروندان خوب بریتانیائی تبدیل شوند.
مقام ریاست جمهوری تصمیم گرفتند که برای تنبه و عبرت دیگر بریتانیائیهای متجاوز به این پنج ملوان سابق کت و شلوار پیش دوخته داده شود. برای جلوگیری از سوء استفاده خبری رسانه های خارجی و سایت واصباحا، مراسم سخنرانی ریاست جمهوری بدون حضور دوربینهای خبری بر گزار شد.

آقای احمدی نژاد که از پیوستن چین و روسیه به دیگر اعضای چند+یک بیش از پیش عصبی به می رسید، کت و شلوارهای ملوانان را چند ساعتی دیر تر از موعد مقرر تحویل داد و آنانرا مجبور کرد که مدت زمان درازی بدون لباس منتظر بمانند که این امر موجب احضار سفیر ایران به وزارت خارجه انگلیس شد.(عکس از  بی بی سی)

کت شلوار

Leave a Reply