کُت و شلوار مجانی

پنج ملوان بریتانیائی برای سفارش دوخت کت و شلوار وارد آبهای ایران شدند. اطلاعات گشت دریائی سپاه اعلام کرد که ملوانان متجاوز در مورد گز و صنایع دستی اصفهان نیز سفارشاتی به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده اند.ضمن کنفرانس خبری کوتاهی، آقای مشائی اعلام کرد که آقای احمدی نژاد جهت ملاقات با ملوانان متجاوز تمامی برنامه های معمول و از جمله سفر های روستائی خود را به حالت تعلیق در آورده اند. آقای مشائی همچجنین اظهار داشت که به تلافی خروج نمایندگان دول اروپائی به هنگام سخنرانی رئیس جمهور، قرار است آقای احمدی نژاد قبل از پرو و تحویل کت و شلوار ملوانان متجاوز، چند ساعت متوالی برای آنان سخنرانی کرده واستراتژی و تکنیکهای فردی خود در مورد اداره جهان  را تشریح کند. او در ادامه افزود : همچنین  ممکن است آقای احمدی نژاد در مورد علائم ظهور و تسریع و تعجیل امرظهور به ذکر مطالبی بپردازند تا دیگر ملوانان بریتانیائی به فکر کت و شلوار مفتی نیفتاده و منبعد هوس دست اندازی به حدود و ثغور کشورمان از سر بدر کنند.

Leave a Reply