کهنه حیض

گفته بودم آنچه بر دوش خامنه ای است کهنه حیضی بیش نیست.

این هم شاهد کلام بنده،بفرمائید.کهنه حیض2

Leave a Reply