با تو،که مورد تجاوز قرار گرفته ای

به دلیل بیگانگی با نظام ارزشی قرآن و اسلام،افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند تلاش می کنند آنرا پنهان کرده و این درحالیستکه که تجاوز کننده اگر برای فرار از مجازات نباشد ترس و حیائی از عنوان و اعتراف عمل خود ندارد و این بیگانگی با ارزشهای انسانی اسلام است که باعث شده قربانی خود را مخفی کرده و فاسق به فسق خود مباهات هم بکند، دقیقاً مانند اینکه مال باخته سرقت اموالش را کتمان کند و از علنی شدن آن خجالت بکشد و دزد اموال جار بزند که من دزدم و افتخار هم بکند. در قاموس قرآن و فرهنگ اسلام و ادیان الهی این تجاوز کار است که باید خجالت بکشد و تجاوز شده باید فریاد کند و بر سر کوی برزن داد بزند و دادخواهی کند ، مانند کسی که مالش به سرقت رفته.اما چنین نیست و این تضاد و تناقض صریح با نظام ارزشی اسلام دقیقاً از درون حوزه های طلبگی پا به عرصه جامعه گذاشته است.
الزانی لاینکح الازانیه او مشرکه والزانیه لاینکها الا زان او مشرک و حرم ذالک علی المؤمنون(. نور3)

اسلام توصیه می کند که مسلمانان با افراد همردیف و همسطح خود ازدواج کنند(کفو).از آن میان همسطح و همردیف یا «کفو» زن و مرد زنا کار را زن و مرد زناکار قلمداد کرده و توصیه می کند که زنان و دختران پاک را به ازدواج مردان زنا کار در نیاورند. از طرف دیگر به مردان پاک نیز توصیه می کند که از ازدواج با زنان زانیه خود داری کنند. در عبارتی دیگر  مردان و زنان مؤمن و پاک را از ازدواج با زن و مرد زنا کار بر حذر می دارد.

آنچه صریحاً فهمیده می شود این است که از نظر قرآن، زن و مرد زنا کار مساوی بوده و زشتی کارشان برابر می باشد. اما آیا مسلمانان تا چه اندازه به این توصیه عمل می کنند و آیا اصولاً به آن ایمان و اعتقاد دارند؟!؟ هر گز چنین نیست.

در جامعه و پیرامون خود، خانواده های مذهبی و مسلمان زیادی را سراغ داریم که دختران خود را به ازدواج مردان زنا کار در می آورند و ابائی هم ندارند، اما اگر دختر و یا زنی را بشناسند که تنها یک لبخند به مرد غریبه ای زده باشد،هر گز حاضر نیستند که با پسرشان ازدواج کند. چرا چنین است؟ جواب روشن است و تنها یک جواب وجود دارد و آن اینکه نظام ارزشی مردم به اصطلاح مسلمان با نظام ارزشی قرآن متفاوت است. این بدان معنا است که مسلمانان به آنچه می گویند ایمان ندارند فقط در برابرش سکوت کرده و تسلیم شده اند و این بیان قرآن است( لا تقولوا آمنا بل قل اسلمنا) نگوئید ایمان آورده ایم، بگوئید تسلیم شده ایم،یعنی اسلام آورده ایم.

در جریانات اخیر،کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند،اعم از زن یا مرد بدانند که توسط اجانب و دشمنان ایران و اسلام شکنجه و هتک حرمت شده اند.آنها که مورد تجاوز قرار گرفته اند دیگر موردی برای پنهانکاری ندارند، زیرا رئیس جمهور نیز به این امر اقرار و اعتراف کرده. پس وظیفه شخصی… و ملی شما حکم می کند که در افشای آنجه بر شما گذشته درنگ نکرده و ماوقع را برای مردم و مسئولین شرح دهید. مگر احمدی نژاد  نگفت که تجاوزها کار دشمنان بوده و با این کار می خواسته اند آبروی (نداشته) نظام را ببرند. پس اگر اعلان کنید در حقیقت به نفع نظام خواهد بود وآقایان نباید از شما عصبانی شوند.

اگر کسی شما را تهدید به سکوت کرد یقیناً از عوامل خارجی است ،طبق گفته احمدی نژاد و وظیفه ملی شما حکم می کند که آنرا نیز علنی کنید و بدانید با اعلام کردن آن مصونیت بیشتری خواهید داشت چون دیگر هر خطری شما را تهدید کند، همه خواهند دانست که از جانب کیست.

اگر بر طبق ادعا و اعتراف صریح احمدی نژاد تجاوزها کار عوامل دشمن و اجانب بوده ، چرا افشای جنایات اجانب آبروی خامنه ای را می برد؟ چرا نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و شخص رئیس مجلس کوشش می کند که خبر وماهیت جنایات اجانب و دشمنان ایران و اسلام را پنهان کنند.ـ و نمی دانم که چگونه است که آبروی حکومت و اجانب به همدیگر گره خورده؟

وقتی احمدی نژاد حرف می زند من نمی فهمم که او می خواهد چه کسی را مجاب یا محکوم کند،دیگران یا خودش را !؟ برادر و خواهری که مورد تجاوز قرار گرفته ای، این همه ما ایرانیان هستیم که باید خجالت بکشیم و نه شمائی که در راه آزادی و اعتلای وطن ایثار کرده اید. ای خواهر و برادری که مورد تجاوز قرار گرفته ای بدان که شما نزد خداوند رتبه ای بمراتب بالا تر شهیدان دارید. نباید به هیچ عنوان بدلایل فرهنگ غلط جامعه از ظلمی که به شما شده داد خواهی نکنید.

Leave a Reply