آقای کروبی، ساعت خواب!

گفتگو با یکی از قربانیان تجاوز جنسی در زندان های جمهوری ضد اسلامی، فیلمی از رضا علامه زاده

مصاحبه با قربانی دیگری از تجاوز جنسی در زندان های جمهوری ضد اسلامی ایران

آقای کروبی،دستتان درد نکند،اما خیلی دیر از خواب بیدار شدید. از این نوع تجاوزات جنسی و گاهی هم بدترو شنیع تر از آن، از زمان مرحوم امامتان باب شده بود. حالا کاری به اظهارات آقای منتظری هم نداریم.شما هم که بگوئید، صدها شاهد و مدرک و بینه هم که داشته باشید، کسی وقعی نخواهد گذاشت زیرا، کسانی وقیح تر از آن متجاوزین در پست ریاست مجلس وجود دارند که آنرا تکذیب کنند. امروز فقط حرف کسی درست است که در مسند قدرت است ،شما هم هر چه می خواهید بگوئید. زمانی هم خود شما تکذیب کننده چنین حقایقی بودید. فقط بدانید که مردم این چیز ها را سالهاست میدانند. تجاوز شده ها نیز که جای خود دارند. تجاوز کنندگان نیز که حود می دانند و در حکومتند. اگر هم شما بتوانید بدون شلاق و شکنجه از اقای لاریجانی اعتراف بگیرید،دردی را دوا نمی کند.اعتراف و اذعان و قرار به اشتباهات ووو… نه  برای مردم آزادی و عدالت می شود و نه نانی به سفره گرسنگان می افزاید و نه تسلی و تشفی خاطر داغدیدگان می شود.چاره ای بیاندیشید که چاره ساز باشد. دیگر نظمی نمانده که شما از نظام و آبروی آن حرف می زنید. دیگز برای اسلام و تشیع نیز آبروئی نمانده.

مجمع ادوار نمایندگان : «چگونه می شود باور کرد که داستان شکنجه ها و رنج ها و آزارهای بازداشت شدگان کهریزک رنج بارتر و غم انگیز تر از گوانتانامو و ابوغریب تحت تصدی اشغالگران آمریکایی باشد.»
 آقایان نمایندگان ادوار، نیز خیلی حواس پرتی دارند. آنچه در زندان گوانتانامو و ابو غریب گذشت بدست سربازان اشغالگر و دشمنی انجام شد که با قربانیان خود نه اشتراک ملیت و فرهنگ داشتند و نه در دین و آئین یکی بودند. اما آنجه در زندان های منتسب به متولیان عدل علی انجام شده، توسط هموطن بر ضد هموطن ،مسلمان بر ضد مسلمان، شیعه علیه شیعه وتوسط کسانی انجام شده که حقوقشان را از شکنجه شدگان می گرفته و می گیرند. اصلاً زبان از بیان آن قاصر است. شکنجه گران، متجاوزین و هتک حرمت کنندگان، ایرانی ،مسلمان و شیعه منتظر حکومت امام زمان و عدل الهی بوده و هستند. آمرین ان جنایات خود را نائب و نماینده امام و پیامبر می دانند و اطاعت از خود را معادل اطاعت از خدا تفسیر می کنند. کجای کارید. مردم ما دیگر حق دارند از امام و پیامبر و دین و آئین خداوند و از نام خدا ابراز انزجار کنند. اینک دیگر این مردم مسلمان و شیعه اثنی عشری است که می خواهد کاریکاتور پیامبر را ترسیم کند و نه یک غیر مسلمان. آنوقت شما نشسته اید و تردید دارید که ابوغریب و گوانتانامو را با زندانهای ایران مقایسه کنید. زهی بی شرمی که ما هر چه می کشیم از دست شما به ظاهر خوب هاست که سالهاست این درخت زقوم را آبیاری می کنید. شما ها با وقاحت از علی و زدن سیلی به صورتش حرف می زنید و شهامت ندارید که از جایتان تکان بخورید. آیات عظام مزخرفتان ،منتظری و صانعی ،آملی ، ووو طویله طویله متولیان اسلام درون حوزه جهلیه قم و… فقط به توصیه های اخلاقی و پند و اندرز بسنده می کنند و چنان بی غیرت و بی شرف هستند که تا کنون یکی شان نیز از حزن این ماجرا سقط نرفته آنوقت با بی شرمی تمام باز روضه می خوانند و از علی و حسین حرف می زنند.زهی بی شرمی ! 

Leave a Reply