اسلام در بند انحراف آخوندیسم

کُفر از ریشه کَفَرَ به معنای پوشانیدن است. به همین دلیل گاهی، کشاورزی را که دانه می کارد و آن را در زیر خاک پنهان می کند را کافر می خوانند.ـکافِر یعنی پوشاننده و مخفی کننده.ـ

در موضوع مسائل عقیدتی و در اسلام کافر به کسی می گویند که بعد از اثبات حقیقت و یا ابلاغ آن آنرا کتمان کند. در قاموس قرآن به کسی که مسلمان نیست یا تابع مرام و مذهب دیگری باشد کافر گفته نمی شود. قرآن پس از ابلاغ و روشن شدن بینات است که فرد انکار کننده را کافر می خواند. مثلاً اسلامی که امروز به جهانیان ابلاغ  و معرفی می شود نه آنکه خالی از هرگونه بینات است، بلکه چنان آکنده از نکات تاریک و ناعادلانه است که هر انسان سالم و پاک طینتی را تحریک می کند به مبارزه علیه آن برخیزد . لذا نپذیرفتن و حتی مقابله با اسلام کفر به حساب نمی آید. در حقیقت خیلی افراد در برابر اسلام موضع گیری می کنند چون فکر می کنند که اسلام دینی خرافی و عاری از حقیقت می باشد.

روی سخنم با مسلمانان نه که باکسانی است که خیلی مسلمانند. روی سخنم با آقای منتظری و صانعی است. روی سخنم با جوادی آملی و ووو… طویله طویله علما و فقهای حوزه قم است که امروز بعد از بینات فراوان و بعد از شواهد و دلایل عدیده و غبر قابل انکار ، باز به انکار حقیقت می پردازند. طوری حرف می زنند که هر شنونده ای فکر می کنند گوینده یا نویسنده آن حرف نسبت به چیزی که می گوید یقین ندارد. از آن گذشته بعد از آنکه بر سر خلق مسلمان و امت محمد منت گذاشته و لب به سخن می گشایند طوری حرف می زنند که گویا دارند برای بچه های دبستان و یا کودکستان درس اخلاق می دهند. و اینگونه سخن می گویند:

هر کس کسی را بکشد خداوند او را نمی بخشد.

هرکس ظلم کند مردم باید با او قهر کنند.

هر کسی به حقوق مردم تجاوز کند باعث خشم خداوند می شود.

و از این بدتر آقای منتظری در حرفهایش هشدار می دهد که کاری نکنید که مشروعیت نظام به زیر سئوال برود. زهی بی شرمی و وقاحت و بزدلی که هنوز برای نظام مشروعیت قائل هستید. بنده به عنوان بک فردی که تنها ایده آلم حکومت اسلامی بوده، با دیدن آقایانی چون منتظری و آملی وصانعی… به آنانی که اسلام را تخطئه می کنند حق می دهم. در ایران و در فقه شیعه ای که بهترین فقیه آن شخصی چون منتظری است ، باید در اساس اسلام و تشیع تجدید نظر کرد. خامنه ای که جای خود دارد.

و بسیار از این دست سخنان بی خاصیت و بچه گول زن. آقایان، احمق خودتان هستید.آقای منتظری ،هرخری میداند که ظالم عندالله مغضوب است. هر احمقی می فهمد که شخص ظالم حق حکومت و امانت داری مسلمین را ندارد.و هر بچه ای می داند که تجاوز به حقوق مردم چه معنا و مجازاتی دارد. برای گفتن این حرفها که نیازی به فقیه سفیه نداریم. فقه و اجتهاد این است که شما بعد از این همه بینات عدیده بگوئید ظالم کیست.نام ببرید. حالا در مقابل ظالم ایستادن پیش کش. فقه و اجتهاد این است که شما بفهمید و اعلام کنیدچه کسی حرمت مسلمانان را رعایت نکرده. چه کسی به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کرده . نام ببر و به مردم معرفی کن.اجتهاد این است که تا کنون فهمیده باشید و اعلام بکنید که مسئولین حکومت بر ضد موازین اسلام و حرمت امت محمد خروج کرده و حکم کافر حربی دارند.در غیر اینصورت کتمان و عدم بیان حقیقت خود کفر است و شما ها همگی در پرتگاه کفر و الحاد قرار دارید.امروز دیگر زمان شاه عباس و قاجار نیست که سر کتاب باز کنید و از اسلام حرف بزنید . امروز هزاران بچه دبیرستانی و دانشگاهی اسلام را بهتر از من و شما می فهمند و آنرا با عشق به حقیقت مطالعه کرده اند نه برای گرفتن شهریه فلان مدرس و نه برای روضه خوانی و امرار معاش. آقای صانعی و آملی، من از دوازده سالگی می دانستم که علی چرا به صورتش سیلی زد. یکمیلیارد بار هم از روضه خوانی شما شبیده ام. سیلی به صورت زدن پیش کش جد و آبادتان. داستان علی و معاویه را شما را به همان معاویه قسم دیگر تعریف نکنید که من شک دارم شما شیعه علی باشید. افضل الجهادی را که یک عمر تعریف کردید و نان مفتش را خوردید این است که امروز صریحاً نام ببرید چه کسی مسئول خون مردم است . کی فرمان داده . چه کسی در رأس همه امور است. چه کسی فرمانده تمامی این لشکر سلم و تور است . یعنی نمی دانید یا نمیفهمید بعد از اینهمه بینات. اگر اینطور است که معنی فقاهت و اجتهاد را با خریت و بی شعوری اشتباه گرفته اید. اگر می ترسید که شما دیگر پایتان لب گور است، والبته ملک الموت تأخیر هم داشته است. اگربرای چند روز باقی مانده عمرتان می ترسید که پس لعنت حسین و زینب بر شما که عمری به دروغ خواندید “ ویا لیتنی کنت معکم”

One Response to “اسلام در بند انحراف آخوندیسم”

  1. آیا کتابهای گروه فرقان را دارید؟ اگر بلی لطفا برایم ارسال کنید

Leave a Reply