از کار انداختن وسایل موتوری. میخ و دیگر وسایل و موانع تأخیری برای متوقف کردن موتور سواران بسیج. این پیشنهاد را به هر طریقی به اطلاع مردم برسانید

چنانچه برای دیدن فیلم مشکلی دارید،دیدن و توجه به عکسهای زیر کافی است. نمونه هائی از صحنه های واقعی مورد نظر برای بکار گیری وسایل دست ساز اضافه شده است.

دوستان نظرات مختلفی در مورد محدودیت و ریسکهای احتمالی این کار داده اند که ضمن ترتیب اثر و جواب دادن به آنها سعی می شود موارد کاربرد انواع واقسام تاکتیکهای لازم را بر روی عکسهای تظاهرات و در گیریهای اخیر توضیح دهیم. طوری که از روی عکسها و صحنه های واقعی بهتر به محاسن و محدودیت های و ریسکها احتمالی آن پی ببریم. توجه داشته باشید که اولویت مهم و اساسی برای ما آسانی کار میباشد.
دوستان باید بدانند که در موقعیت کنونی و جو پلیسی موجود حاکم بر جامعه، شرط اصلی کاربرد هر وسیله ای در درجه اول امکان آسان ساخت، حمل، نگهداری، مخفی کاری و بکارگیری آن است. همراه داشتن و حمل چند شیئ کوچک در داخل جیب، ایجاد مشکل و جلب توجهی نخواهد کرد و در صورت اضطرار و یا بازدید و کنترلهای ناگهانی، هر لحظه و به راحتی می شود آنهارا مخفی یا از خود دور کرد.

یکی دیگر از محاسن عملی و بی خطر بودن این وسیله این است که برای حمل و نقل راحت تر، حتی می توان وسایل مورد نیاز را جداگانه حمل کرد و در فرصتی مناسب و به هنگام لزوم آنها را درست کرد.  یعنی اینکه  می شود صد تا میخ و بیست عدد درب نوشابه را جدا گانه حمل  و در موقع مناسب یا لزوم آنها را سرهم کرد. سهولت این کار هیچ محدودیت و صرف وقت زیادی را به ما تحمیل نخواهد کرد.

میخ هفت سانتی متر

میخ معمولی شش یا هفت سانتی. ته میخها باید بریده شود. چنانچه بدلیل اضطرار نتوانیم ته میخ ها را ببریم، بازهم کارآئی لازم را خواهند داشت. اگر نتوانستیم یا نخواستیم ته میخها را ببریم، باید دقت کنیم که سر و ته میخها بطور مناسب تعبیه و جاسازی شوند.

درب بطری آب یا نوشابه (1)درب بطری آب یا نوشابه

100_6030

درپوش پلاستیکی بطری آب یا نوشابه.

Copie de C شیلنک لاستیکی ضخامت یک و نیم تا دوسانت

C-لوله نرم  ازنوع شیلنگ تراز معماری یا لوله بنزین و گازوئیل به قطر یک ونیم تا دوسانت

ِD-E لوله پلاستیکی خشک یک و نیم سانت

ِD-E لوله پلاستیکی خشک یک و نیم سانت (1)

D-E-لوله پلاستیکی نسبتاً خشک  به قطر دو سانت.

G ورق آهن

G ورق آهن (1) G ورق آهن (3) G ورق آهن (4)

G- ورق آهن یک یا دو به ابعاد تقریبی سه در چهار سانتیمتر

انواع انواع (2)انواع (2) انواع (4)

انواع (3) لوله تو پرA-b اسفنجی

A-لوله اسفنجی تو پر و فشرده .نوع ضخیمتر نمونهB

لوله تو پرA-b اسفنجی (1)

B -لوله اسفنجی توپر و فشرده

dec27-2009Tehran

عکس بالا که بعداً اضافه شده است مربوط به عاشورای 88  می باشد. آیا کسانی که چنان بی باکانه به مصاف جنایتکاران رژیم می روند  جسارت ریختن چند میخ طراحی شده در جلو این موتور سواران را ندارند. مسلماً چرا. علت بی توجهی به این مسائل عدم سازماندهی و نبود تشکیلات و حزب می باشد، اما مردم خود می توانند اقدام به این کار بکنند. بعضی ها حرف از رفتن میخ در پای مردم می کنند. نمی دانم اینها نمی بینند که مردم در صحنه ای بد تر از صحنه جنگ حضور دارند.یا این عکسها  را باور ندارند واصلاً از خانه خارج نشده و نمی دانند بیرون چه خبر است یا اینکه ممکن است در خانه نشسته اند ونگرانند که موقع خروج ماشینشان پنچر بشود؟

نمونه عکس برای دوستی که  در کامنت خود نوشته بود میخ ها در پای خودمان فرو میرود یا اینکه مورد استفاده اش را مورد سئوال قرارداده بود.فرض بگیرید شما یکی از چند نفر آخر در حال فرار هستید.حدود بیست نفر اخر این صحنه می توانند وسیله مورد نظر را طوری پخش کنند که تنها جلو راه موتور سوارن قرار گبرد و نه مردم در حال گریز و برای هیچ کس دیگر خطری ایجاد نکند. موتور سواران  اگر بفهمند که سر راهشان چیزی ریخته شده مجبور می شوند که بایستند و توان مانورشان بسیار کم می شود .اگر هر کدام از نفرات آخرچهار پنج عدد از وسیله پیشنهادی را روی زمین پخش کنند مطمئناًٌ نیمی از موتور سواران متوقف و زمین گیر می شوند.

یا در این صحنه، هفت  نفر آخر میتوانند بدون ایجاد مشکلی برای افراد خودی وسایل تخریبی خود را به زمین ریخته. حتی چنانچه میخهای طراحی شده به وسعت مطلوب پخش شده باشند افراد می توانند با آرامش و اطمینان خاطر بیشتر حرکت کرده و یا به چیدن میخهای مورد نظر اقدام کنند.زیرا مطمئن هستند که تعداد زیادی از موتور سواران به آنها نخواهند رسید.

تصور کنید شما فرد در حال فرار هستید.ریختن چند عدد میخ طراحی شده به هیچکسی جز موتورسواران تعقیب کننده آسیبی نخواهند رساند.

میخ های چهار پایه  ومنشور مانندی هست که قاچاقچیها جلو ماشین تعقیب کننده ها میریزند.آن میخ ها توصیه نمی شود چون تهیه آنها نیاز به وسایل و دستگاه مخصوص دارد و معمولاً به طریق تولید صنعتی تهیه و تولید می شوندو در بازار نیز عرضه نمی شوند که عکس یک نمونه آن در زیر موجود است.

.. بنده در اینمورد توضیح بیشتر نمی دهم  اما یقین دارم که این کاری موثر عملی و قطعی. میدانم که چنانچه این طرح به فکر مردم برسد خودشان به تهیه آن اقدام می کنند و نیازی به دستورالعمل ساخت ندارند. تصور کنید هر کدام از این جمعیت عظیم چند تا وسیله که بتواند موتور ها را پنچر کند در جیب داشته.خیابان را پر می کنند. به هر حال باید کاری کرد. نمی شود بیدفاع ایستاد و فقط کتک خورد.< هنر نزد ایرانیان است و بس >را کجا کذاشته اید؟ به ساده گی می شود تمام وسایل موتوری بسیج و پلیس را از کار انداخت. باور کنید. امتحان کنید.این پیشنهاد را به هر طریق ممکن به مردم اطلاع دهید.

گذشته از ترفندهای ایذائی و تأخیری در مسیر وسایل موتوری دشمن روش های ساده و مؤثر بسیار دیگری هستند که به ما کمک می کنند به دفاع از خودپرداخته و دشمن را وادار به عقب نشینی کرده و یا اینکه حد اقل سرعت و توان مانور آنان را تقلیل دهیم.

یادمان باشد که با دشمنی خانگی روبرو هستیم که تا دندان مسلح بوده و از درنده خوئی گوی سبقت را از تمامی دشمنان تاریخی ما و اقوام درنده خو و تجاوزگر به سرزمینمان ربوده است.یادمان باشد که نظیر چنین وحشیگری و درنده خوئی را در مورد سربازان مغول و اسکندر مقدونی نیز نقل نکرده اند. اسکندر مقدونی پس از به آتش کشیدن تخت جمشید وقتی به مقبره کورش رسید از اسب پیاده شد و ادای احترام کرد و حتی دستور مرمت آنرا داد. اما اینان و رهبرانشان هیچ حرمتی را نگه نداشته و نخواهند داشت همانطور که دیدیم و جهانیان نیز دیدند.

یادمان باشد که تمام تاکتیک های جنگ و گریز های شهری ابتدا بوسیله مردم و زنها و بچه طرح ریزی و نوشته است .همه اینها و آنجه خودتان به ابتکار خود طرح ریزی و اجرا کنید صرفاً برای دفاع و گریز است و نه روش و مرامی برای مبارزه. باز به خاطر داشته باشید که بزرگترین مبارزه ما همان حضور میلیونی و نمایش خاموشی است که به نمایش جهانیان گذاشتیم اما باید به فکر باشیم که  هدف و طعمه آماده و راحتی هم برای درنده خویانی که هیج بوئی از انسانیت نبرده اند نباشیم.

از آنجا که تظاهرات و حرکتهای ما سازمانیافته و حزبی نیست علیرغم فراگیری نزدیک به صد در صد مردم باز در برابر هجوم دسته جمعی دشمن آسیب پذیر بوده و منجر به پراکندگیمان شده و نهایتا یکی یکی و دوتا دوتا به دام دشمن افتاده، دستگیرشده و مورد ضرب شتم قرار می گیریم. به همین دلیل پیشنهاد می شود که به هنگام تظاهرات سعی شود دوستان و افرادی که هم دیگر را میشناسند در گروه های حد اقل پنج نفره و درکنار همدیگر حرکت کرده و تا پایان تظاهرات همدیگر را گم نکرده و بین خود قول و قراری بگذارید که در مواقع لزوم بتوانید به کمک همدیگر رفته و یا اینکه حد اقل در صورت دستیگری و یا اتفاقات احتمالی ای که برای یکی از دوستان می افتد دیگران در جریان باشند.

متعاقباً در این زمینه از موارد دیگر صحبت خواهیم کرد و از دیکران نیز درخواست می شود که تجربیات و پیشنهادات خود را از طریق قسمت نظرات برای ما بفرستند تا در این مجموعه گنجانیده شود.

تیر کمان را هرگز دست کم نگیرید

87 Responses to “از کار انداختن وسایل موتوری. میخ و دیگر وسایل و موانع تأخیری برای متوقف کردن موتور سواران بسیج. این پیشنهاد را به هر طریقی به اطلاع مردم برسانید”

 1. ////////یک لحظه تصورش را بکنید .////////////

  صبح وقتی پاسدارها و بسیجی ها وملاها / وحشت زده /با کوچه وخیابان ها وبیابانها ی مملو از کاغذ های ریز وخرد شده مواجه شوند>؟؟؟ ( الله اکبر های شبانه فقط چند ساعتی دوام داشت ) با این دریای کاغذ چه کنیم ؟؟؟؟؟ با کدام جارو میتوان آنرا پاک کرد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر هر شب تکرار شود چطور .؟؟؟ چه خاکی بر سرمان بریزم اگر مردم هر شب آنرا تکرار کنند. چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر مردم در شهرها وروستاها خبر دار شوند وهمین کار را بکنند چی.؟؟؟؟؟ با فیلم های ارسالی از این کاغذ ها چه کنیم.؟؟؟ نکنه google earth بتونه از اون بالا بالاهاگزارش تصویری بده.؟؟؟؟؟؟ چه میکنه این بمب کاغذی….؟؟؟؟؟
  (( ایا ایرانیان برای بار دیگر با این تاکتیک مبارزاتی اعتراضی مسالمت امیز چشم جهانیان را حیرت زده
  خواهند کرد.؟؟؟؟ // هذ اگوی و هذا میدان //)) …ایران وجهان منتظر ست………….

 2. باطو م نمی خورد/ ضد گلوله است / دستگیر نمی شود / زندانی وشکنجه نمیشود / بدون هزینه است / همه کس با توان کم قادر به انجام آنست / مداوم و همیشه قابل تکرارست / قابلیت سراسری واپید میک دارد / تا پیروزی کامل محور وحدت مبارزه است / برای حاکمان ونیروهای سرکوب آن وحشت وجدایی آورست /و….آنکه در تاریخ مبارزات وجنبش های آزادیخواهانه کاملا بی سابقه است / و ان چیزی جز/// بمب خرده کاغذ //// نیست ….تصورش را بکنید ..همین امشب و وهمه شب کاغذ های ریز ریز شده با قیچی را از پشت بام ها به دست باد بدهید و…
  واصباحا: بنده معتقدم که کار ساز است. باید در تمام زمینه ها فعال بود. البته لازم است در غیاب احزاب، تشکلهای دوستانه و خانوادگی تشکیل داد و به این ترفند ها تکامل بخشیده و عمل کرد.

 3. درکی ازهنر های یک استراتژ … (تاکتیک محوری ما چیست؟؟//)
  گذشته ازبحث درباره ی دامنه ی بس وسیع علم استراتژی وتاکتیک ها نکات زیر قابل یاداوری است.:
  پس از تعیین نیروهای اصلی در یک جنبش وضد جنبش ،جایگاه نیروهای میانی ،ارزش فوق العاده استراتژیک دارد./ یعنی همان اقشار متوسط وملاحظه کاری که ما بالتفاوت آن را میتوان ازریزش تظاهرکننده هااز 3 ملیون به هزار و…. دید / این امر بدیهی است / که هنر یک استراتژ ،اتخاذ یک تاکتیک محوری عمده، کم هزینه وقوی ومستمرو کم خطر در طول یک استراتژیست./ روی کم هزینه وکم خطر تاکید داریم./ تنها تحت لوا وپیشبرد این تاکتیک هست که اقشار متوسط حاضرند به میدان مبارزه آمده وآنرا تداوم بخشند واین همان تاکتیک محوری است که بمانند رودخانه ای ،متداوما در جنبش جریان داشته ودوست را سیراب وقوی ودشمن را خفیف وضعیف و…. میسازد.// این تاکتیک در انقلاب 57 همان الله اکبر گفتن شبانه بود.// اما در این شرایط پیشبرداین تاکتیک بادورژیم متفاوت اگر چه لازم ،اما ناکافی وناقص است و باید آنرا با تاکتیک بمب کاغذی تکمیل کرد /که تمامی خصوصیات محوری بودن یعنی( کم هزینه. مستمر . سهولت اجرا . بیخطر وبویژه قابل اجرا در شهرستان ودرروستا ها) راداراست .// تمرکزیک استراتژ صرفا به اکسیونهای مختلف بدون ارایه تاکتیک محوری یک خطای استراتژک است وحداقل زیان آن به هدر دادن نیروهای پیشرو ودلسردی وخانه نشینی اقشار میانه است .// میتوان از این تاکتیک بعنوان سنجش برای اعتراض مردم تا آزادی کامل زندانیان سیاسی ( که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است) استفاده نمود ./////….

 4. الله اکبر گفتن وتحصن کا فی نیست (کاغذ ریزشده)هرشب همه جا به با د دهیم بیخطر کم هزینه واعتراضش چشمگیر قویست حتی بچها هم میتوانندنظر بدهیدسریع

  • آیا برای نجات دستگیر شدگان زندانیان سیاسی مان کاری کردیم؟ قابل توجه دکتر سازگارا عزیز آیا شما مثل من همین سوال و دارید؟ پس سریعا” مطرح کنید.

  آیا واقعا باید صبرکنیم کودتا چیان کاری بکنند بعدعکس العمل نشان دهیم قبل از دستگیری موسوی باید کاری کرد نه بعد آن

  هنوزچشم شهرستانیها به مبارزه تهرانیهاست تاکتیکهای تاکنون نتوانسته است این پیوند را ایجاد کند بمب خرده کاغذ میتواند وباید تست شود

 5. نکاتی مهم درباره استراتژی وتاکتیک های اشتباه ما////
  /جنبش سبزدمکراسی خواه ما جنبشی فاقد رهبری منسجم وخودجوش وتوده وار ست / فقدان رهبری سراسری وپلورالیک در جنبش خود انگیخته کنونی ما با خصلت اعتراضی ودرخواستی از حاکمیت از حالت اعتلایی وبرآمدی ،سرانجامی جز( سرکوب وافول ) ندارد ( مگرآنکه ) در طول خیزش اعتلایی خود موفق به ارایه وپیدایی رهبری آلترناتیوی گردد / تنها خوش باوران وساده اندیشان احساسی . وتجربه نیاندوختگان ودرس نیاموختگان از تاریخ مبارزات سیاسی بر این باورند که هم اینک ( موسوی وجریان اصلاح طلب او) رهبری سراسری این جنبش را دراختیار دارند .// در رد این باور مختصر انکه این جریان بعنوان بخشی ازجنبش ( نه همه ی ان ) با توجه به موضعگیری حاکمیت مبنی بر تایید انتخابات این جریان را بر سردوراهی / مبارزه قانونی وضد قانونی قرار داده است .و این همان /بحران هویت /آنهاست . یا مبارزه ضد رژیم وهمراه شدن باجنبش آزادی ودمکراسی مردم ایران ویا تسلیم در مقابل رژیم و حذف از جنبش.//

  حقیقیت آنست که سرعت سیر حوادث سیاسی در ایران آنچنان شتابان است که کلیه ی نیروهای داخلی ( حاکم ومحکوم ) وبین المللی ( بویژه آمریکا واروپا) در قبال آن فاقد یک سیاست استراتژیک روشن وتعریف شده هستند // علت اصلی این وضعیت عمدتا بدلیل فقدان رهبری واحد سراسری در راس هرم جنبش کنونی است. / فقدان رهبری استراتژیک اکنون ناگزیرازاتخاذ تاکتیک های اکسیونی .انتظاری ودفع تهاجم صرف است. که نگاه به آسمان اتفاقات واشتباهات ازسوی رژیم و…..موجب میشود.//
  بدون حرکت وتلاش برای ایجاد مرکز راهبری فراگیر مبارزاتی سیاسی بویژه ( در خارج از کشور) چیزی جز هرزنیروهای آزادیخواه وسرکوبی آنها وزمین گیر شدن جنبش درچشم انداز قرار ندارد .
  کلیه ی حکومت های ضد دمکراتیک خواهان مواجهه باجنبش های شناور و بی سر و بدون رهبری منسجم هستند زیرا قادر به کنترل وسرکوبی آنهاهستند( به سرمایه گذاری های هنگفت رژیم جهت ناکام کردن وعدم به سرانجام رسیدن تلاش ها برای تشکیل رهبری واحد جنبش دقت کنیم ) ….
  به همین خاطر ست که جنبش در داخل دچار بیماری مزمن اکسیون زدگی وروزمره گی درتاکتیک های دفع تهاجمی صرف گرفتارست (جنبش بی رهبر … رهبران بی جنبش ).. فهم وهمتی باید………….
  بر پایه ی این واقعیت است که رهبران دول لیبرال دمکرات جهان به مانند ما عملا درمقابل جنبش بی سر وبی رهبری قرارگرفته اند که فاقد نماینده ی متشکل سیاسی میباشد و از این جهت است که قادر به آزاد نمودن تمامی انرژی حمایتی به سودجنبش وپیروزی آن نیستند ./ آنان نیز ناگزیر به سیاست های تاکتیکی ( نه سیخ بسوزد ونه کباب )در می غلطند.
  پس چه باید کرد؟؟؟؟؟ پیشنهاد میشود ./تشکلی سازمانی از نمایندگا ن گرایش های سیاسی مختلف ( از چپ رادیکال الی راست افراطی ) نطفه زده شود ./ هدف آن ابتدائا ، نه رهبری جنبش که سخنگویی و مدافعه رسمی وبازتاب دهنده ی خواستهای دمکراتیک ملت ایران باشد تاجلب وجذب حمایت وهدایت های سازمان پذیر وسازمان یافته ی بین المللی و ..را میسر ومتمرکزنماید. / این تشکل درپروسه مبارزاتی عملی خود در دفاع ازجنبش آزادیخواهی مردم ایران میتوانددر صورت محک شایستگی و تایید مردم به //شورای رهبری جنبش // ارتقاء یابد.

  در تحلیل واقع گرایانه وجود این تشکل (حتی ) با هر کاستی وضعف به سود جنبش میباشد و فقدان آن آرزو و خواست رژیم است که آثارنبودش دلسرد کننده ،زیانبار وخطرناک و بسود دوام رژیم کودتایی وسیه روزی فزونترمردم ایران خواهد بود .))..بیاد داشته باشیم که (( ….فرصت های طلایی تاریخی برای تغییر واعتلای سیاسی همیشه دردسترس سیاسیون قرار نمی گیرد ……))

 6. چرادر شرایط کنونی تشکیل” شورای سخنگویان جنبش سبزملت ایران” ضروری است ؟؟؟؟؟……

  قسمت اول:
  پیش ازبرآمد پر فروغ جنبش سبزدرایران ،بالغ بردودهه تلاش وکوششهای تشکیل ” شورای سخنگویان جنبش سبزملت ایران ”
  عدیده ازسوی احزاب وسازمانها وچهره های سیاسی برای رسیدن به نوعی از اتحاد عمل” جبهه ای “یا “شورایی “و….. به هدف الترناتیو سازی صورت گرفت که هیچیک موفق نبود .
  / جدایی روشنفکرمابانه ازمردم وعدم درک خواسته های واقعی آنها / تنگ نظری های ایدئولوژیک وسیاسی تشکیلاتی//فزون خواهی های هژمنیستی/ باورهای ضد پلورالیستی/ کم وبی ارزش انگاشتن ورود به اتحادعمل های آکسیونی بدون انگ حزبی/ و…..علل اساسی شکست این پروژه ها بود که هرگز دچار نقد جدی وخانه تکانی فکری قرارنگرفت .
  ناامیدی ودلسردی از این روند های منجمد شده ،موجب جدایی کادر ها و اعضا وهواداران ازاین سازمان ها شد. ناکارآ مدی مفرط رهبری وعدم پاسخگویی آنها به نیاز های مبرم جنبش سیاسی باعث اضمحلال ومتلاشی شدن آنها شد .
  نتیجه ی مهم این فرو پاشی موجب باز گشت بسیاری ازآنها به میان مردم وتوجه دقیق تربه خواسته های ملموس ومبرم شان، این بار درفراق وفارغ ازبازدارندگی های سازمانی گردید .
  اکنون دیگر دربین مردم عینک”حقیقت ففط نزد من است”درمیان نبودو منعی جدی درراه گفتگو برای اتحاد عمل میان سلطنت طلب با کمونیست یا چپ دمکرات با مشروطه طلب درعرصه ی زندگی واقعی سیاسی نبود ./این باردیگربحث از اهداف دوردست آرمانی زیبا با پلمیک های روشنفکرمآبانه (نظیر:..”هم اینک سوسیالیسم “..هم اینک “دمکراسی خلقی وشورایی”…و”اتحاد عمل” و”وحدت عمل” فقط برپایه ی “برنامه حداقل وحداکثر” ووو…….)در میان نبود.
  واقعیات تلخ و سهمگین به چهره ودرون اندیشه ها وانگاره های فسیل شده سیلی میزد.
  شکست تلاش ها وناامیدی ممتد در ارائه ی یک آلترناتیو خارج ازرژیم وفقدان حضور آن در صحنه ی سیاسی ناگزیرموجب گشت تا نگاه های هدفمند سیاسی برتضادهای درون حاکمیت وناگزیری ازاستفاده ی تاکتیکی ازبروز بحرانهای موسمی به سود تعمیق جنبش مردم متمرکز گردد .( اصلی که پیش از این مغفول مانده ودر نقشه ی استراتژیک وآرایش نیروهای موجود درآن/تحت عنوان “جنگ گرگها “جایگاه جدی را بخود اختصاص نداده بود).
  اکنون تجربه ی 2و22خرداد( برخلاف نظریات فرسوده ی حاکم در گذشته ی سیاسی ) درعمل به ما آموخت که تحت شرایط خاصی از بروز بحران و تضاد دردرون حاکمیت ، وقوع ستیزی آشتی نا پذیر که منجربه خروج بخشی عمده از حاکمیت به سود وسوی جنبش گردد ،امکان پذیراست. ونمی توان ونباید با بی اهمیتی وعبورناآگاهانه از کنار این مهم ، تن به انفعال وبی عملی سیاسی داد.
  همچنان که “تحریمیون “بانگاه تنزه طلبانه وسکتاریستی به اوضاع می نگریستند و تحت شعارهای ( /جنگ گرگها../نمایش انتخابات… /انتصابات../و”نبود شرایط آزاد برای ورود به انتخابات” – گوئیا شرکت فقط در شرایط آزاد هنری بس بزرگ است ؟؟؟؟- / وانتخابات گورستانی.ووو…..) به یکباره با تسونامی 22خرداد وجنبش سبز ناشی ازآن مواجه گشتند و باردیگر پیشانی شان به پا شویه خورد. برخی که هنوز خروج بخشی عمده ای از گردونه ی حا کمیت را به راحتی هضم نمی کردند و نمی کنند وحاضربه نقد جدی وبی رحمانه ازدیدگاه های غلط تاکتیکی واستراتژی فرسوده ی خود نیستند ودرصدداصلاح آن برنمی آیند.
  ناباورانه ومنفعلانه نظاره گرچگونگی حوادث اند تا شاید “شرایط آزاد “(؟؟)فراهم گردد.
  این جمود فکری که معتقدست ///همه ی دمکرات ها از بدو تولد آزادیخواه ودمکرات متولد میشوند/// به احتمال وامکان فرارویی متکاملانه ی شخصیت های فکری وتغییرپتانسیل ها –تحت شرایط معین باورندارند- ونه تنها امکان تحول فکری وفرارویی سیاسی اصلاح طلبان دیروز رابه اصلاح طلب رادیکال امروزدرخارج حاکمیت رانمی پذیرند که اتحاد عمل باآنهارا درجنبش کنونی گناهی نا بخشودنی میدانند.
  با این تنزه طلبی وخالص خواهی ست که باورعملی به پلورالیسم سیاسی ازدستور کارآنهاخارج می شود.با همین نگرش است که سروش ها –سازگارها –گنجی ها –موسوی ها –خاتمی ها –رضا پهلوی ها –داریوش همایون هاو….اساساازبدوتولد فاقد پتانسیل تحول وفرارویی به آزادیخواهی برای یک “دمکراسی ناب “میشوند.
  تظاهرات عظیم مردم (بدون تابلوی گرایش سیاسی) درداخل وخاج ازکشور، بوضوح با نشان ازعزمی متحدانه ی پلورالیستی حول محورآزادیخواهی وضد دیکتاتوری وبه بهانه ی تقلب درانتخابات داشت که فارغ از پراکندگی سنتی درراس هرم سیاسی اپوزیسیون خودنمایی کرد.

 7. قسمت دوم:
  بی شک 22خرداد وفروزش جنبش سبزناشی ازآن برای اهل عبرت و آموزش پذیران تاریخ سیاسی ایران درس های مهم وتعیین کننده ای دربرداشت که برجسته ترین آنها دراین مقال اجرا وانجام رفراندومی دو سویه بود که درآن اکثریت عظیم مردم دو ” نه ” بزرگ به حاکمیت ازیکسو وبه کارنامه ی سیاسی اپوزیسیون پراکنده طلب دادند .
  قاطبه ی مردم ایران با خواست وعمل متحدانه به وضوح بیزاری خویش راازپراکندگی در صفوف ملی علیرغم وجودسیاست سکتاریستی وغیرهمگرایانه رهبران اپوزیسیون به منصه ی ظهوررساندند وثابت نمودند که “اتحاد عمل “بر پایه ی منافع ملی وآزادی (بدون انگ هژمونیک)نه تنها ممکن است که بایدوخواست مبرم آنهاست .
  پیشنهاد تشکیل (شورای متحد سخنگویان جنبش سبزملت ایران ) در خارج از کشور نه تنها می تواند آغازگشایش دریچه ای بسوی اتحاد عمل های کوچک باشد بلکه میتواند فرارویی آن برای رسیدن به اهداف استراتژیک مد نظر قرار بگیرد. لیکن اکنون به عنوان یک نیاز مبرم باید در دفاع متمرکز سازمانی ورسمی از منافع آنی جنبش سبزعاجلا در دستور کار قرار بگیرد.
  دفاع غیرمتمرکز وغیرمتشکل ازجنبش سبز در خارج از کشور که تاکنون با اتوریته ی فردی و بصورت توضیحات رایزنانه به هدف جلب حمایت بین المللی جریان داشته -اگرچه ارزشمند – لیکن اکتفا بدان تا همین حد، بس ناکافی وکم تاثیر،بلکه زیان بارنیز خواهدبود ومیتواندصرفا بازتاب دهنده ی دیدگاه شخصی افراد باشد ونه بیانگرکل نظرات ومنافع جنبش ملت ایران .
  درصورت تشکیل ورسمیت یافتن این شورا با ترکیبی پلورال –” بدون رهبر”- کلیه ی چهره های درون آن عملا ورسما( نه نمایندگان حزبی خود) که عضوی از مدافعان وسخنگویان کل جنش سبزمحسوب میشوند.
  بدینوسیله برای نخستین بارتحقق اتحاد عمل در” بالا” انعکاسی است منطقی برای پاسخ مثبت دادن به اتحادعمل مردم که رفع بلا تکلیفی دراتخاذ موضع سیاسی توسط دول خارجی حاصل وسهل تر میگردد درغیر اینصورت سیاستهای حمایتی بین المللی بطور ناگزیر بصورت کم دامنه وکم تاثیر وشناور از حقوق پایه ای شهروندی وانسانی جنبش تنزل میکند.
  درنبود این گونه تشکل ها در خارج ،بحران “قبول یا رد” به رسمیت شناختن دولت کودتایی بویژه تحت تاثیرنیاز به” قطعیت بخشیدن به موضوع هسته ای” آنچنان بالا میگیرد که جنبش را در خطر دور زدن قرار می دهد. بویژه آنکه حکومت کودتایی بشرط قبول به رسمیت شناخته شدن وادامه ی بقا، در مقابل جنبش، حاضر به پذیرش سازش های اشتهاآوربا جهان غرب خواهد شد.
  درشرایط حاد کنونی هیچکس بهتروبیشترازجهان غرب، واقف به درماندگی فزاینده ی رژیم، جهت بقا وآمادگی او برای پرداخت هزینه ها ی سنگین وسازش های گزاف باغرب نیست.
  این نکته ی مهم را نباید از نظر دور داشت که حتی در صورت اعتلای جنبش مردم وتوفیق درتشکیل “شورای سخنگویان جنبش سبز ملت ایران “وتقویت اتوریته وقدرت آن ،هنوزنمی توان با اطمینان قوی پذیرفت که دنیای غرب براحتی خود را از خوردن این لقمه آماده وملتمس محروم سازد.
  متاسفانه جنبش سبزما اکنون درعرصه ی کارزارداخلی درموضع ناپایدار تدافعی باخصلت اعتراضی قرار دارد وباکمی تردید میتوان دید که ادامه ی این وضعیت (ودر صورت تغییر نیافتن تاکتیک ها واتحادعمل فراگیر) توازن قوا بسود حاکمیت بهم خواهد خورد.
  تنها درپرتواتخاذ وپیشبرد تاکتیک های تهاجمی وتلاش قوی برای سراسری نمودن آنها درداخل وایجاد تشکلی متحد وپلورال، بعنوان سخنگویان رسمی جنبش سبزدرخارج میتوان بااطمینان بیشتری امیدواربود که کفه ی توازن قوا در تمامی عرصه ها بسود جنبش سبزملت ایران تغییر یافته وآنرا یک گام اساسی وبزرگ بسوی پیروزی به پیش ببرد .

  همچنان وقت تنگ است….. همتی باید….
  واصباحا: سلام
  مطلبتان را کاملترش کنید برای صفحه اصلی سایت.البته بنام خودتان
  متشکرم

 8. به نظر شما ریختن یک یا دو بطری روغن مایع در مسیر حرکت موتورسواران به سمت مردم چطور است؟

 9. rikhtane roghane sokhte mashin vase in joor kara harf nadare man tazmin mikonam : choon ba tavajooh be in ke rooghane mashin az mavadeh nafti hastesh dar natije dar bar khord ba asfalte too khiaboon sathi besiar laghzande tahvile baradaraye basiji mide inoo be hame tosiyeh konid. kamran az paris

 10. سلام.
  ایده خوبی است ولی موقع استفاده بایستی خیلی دقت شود که مانعی را برای گریز مردم از دست دجاله ها ایجاد نکند.

 11. البته این کارها جلوی گلوله های مختلف از پلاستیکی گرفته تا شوک دهنده و سربی و انفجاری و گاز اشک آور و آبپاشی و غیره را نمی گیرد.

 12. dorod bar shoma.ye nazari daram ke albat kheili karbordie.doostane aziz moghei ke basijiane mozdoor va gardhaye rejim be ma hamle mikonan mitooni az tile estefade konim,bale dar nazr begirid ke chand ta basiji daran ba sorrat midooan donbale ma,va yehoo sad at tile jeloo pashoon rikhte beshe zamin,kartoone tom o jery ke hamamoon didim ,sahneye khanderari mishe tasavareshoo bokonin,mikhoran zamin che zamin khordaniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  واصباحا :سلام
  باید امتحان کرد. باید فکر کرد . ترفندی اندیشید. همه کاری می شود کرد. شاید کسی خنده اش بگیرد ولی من معتقدم کار سازاست. البته اگر به موقع استفاده شود.
  متشکرم

 13. ریختن گازوییل روی زمین و در مسیر حرکت اونها هم می تونه مفید باشه . گازوییل مثل یخ عمل می کنه و به شدت لیز هست .

 14. با درود
  برای بهتر شدن وسیله از کار انداختن موتور باید ته میخها را بعد از فرو کردن در پلاستیک فشرده با گازانبر قطع کرد. آیا اسفنج پلاستیکی واقعا بدرد میخورد؟
  واصباحا : سلام
  درسته، روی ویدئو و در متن نیز به آن اشاره شده است.

 15. راستی؛ دوستی خوانده است که ۱۴۰۰ سال پیش شوشتری ها این بلا را برسر اسب سواران عرب آورده بودند

 16. سلام همکار گرامی …..روش بسیار خوبی پیشنهاد دادید با ذکر منبع در وبلاگ خود نقل میکنم
  سلام.
  واصباحا : سایت شما را دیدم و تقریباً بیشتر مطالب در این زمینه را خواندم. خوشحال شدم که دیدم انگار کسی به کمکم آمده. لینک شما را در زیر آن ویدئو گذاشتم در بالای همین صفحه قرار دادم. حالا که حرکت ما حزبی نیست و سازماندهی ندارد مواردی که اشاره کرده اید می توانند به کار گرفته و مفید واقع شوند. باید بیشتر به مردم جهت داد تا خودشان به برنامه ریزی بپردازند.
  متشکرم

 17. ghorboon lahjeye zibat

 18. damet garm!! Now we are talking. behtarin raah sim keshidan dar vasate khiaabaan ast.

 19. با اسیدپاشی و بنزین پاشیدن و آتش زدن کاملا مخالفم، ما که قاتل نیستیم، درسته بعضیهاشون خیلی وحشی ان، اما خیلی هاشون مجبور شدن این کارو بکنن.
  پیشنهاد پنچر کردن موتور خیلی خوبه، گازوئیل هم فوق العاده لیزه، وقتی یه دسته موتورسوار میان یه سطل گازوئیل جلوشون و یه سطل پشتشون بریزیم، ردخور نداره که از دم میخورن زمین
  واصباحا: سلام.
  ما به قصد و نیت تظاهراتی آرام و صلح آمیز از خانه خارج می شویم.اما با آنچه پیش آمده ، پیش بینی می کنیم که در صورت گیر افتادن و در تنگنا قرار گرفتن راهی برای خلاص خود پیدا کنیم، وگرنه ما به جنگ که نمی رویم. توصیه و ترفندها جنبه ثانوی و دفاعی دارند نه چیز دیگر.
  در مورد پیشنهادات دیگرتان در همین صفحه توضیحاتی اضافه شده است.
  متشکرم

 20. ای بابا!پس مردم چی؟ اگه یکی مثلا پاش پیچ خورد افتاد رو این میخا چی؟ وقتی فرار می کنیم که فقط از پیاده رو فرار نمی کنیم که!کسی هم موقع فرار جلوی پاشو نگاه نمی کنه که! اصلا روش خوبی نیست!

  واصباحا : با تشکر از شما، سه عکس از تظاهرات اخیر به همین صفحه اضافه شده و بر روی عکسها به موردی که اشاره فرموده اید پرداخته شده است.

 21. Bad idea, because innocent people can be crippled by those if they have to re-cross the area you have put the spike in.
  vasabaha : You can have a look on some of demostration pictures added to this page to know who will realy be crippled.By the way, we are playing the tricks in order to scape of our murderer,so, one who is going to be killed , doesn’t care of cripplling:

 22. PLEASE READ MY FIRST COMMENT

 23. ghabele tavajjohe doostan dar edameye bahseton: agar daste kasi be Baak haye benzineshon resid , ye habbeye ghand mitooneh motor mashin ya motor ro az kar bendazeh…lotfan tavajjoh dashteh bashid.

  Dorood bar Azadieh Iran va Iraniaan Vatan doost.

 24. این فکر اصلا خوب نیست و برای مردم فرار کننده بسیار خطر ناک است
  من راهکار بنزین کوکتل مولوتف و سرنگ را ترجیح می دهم

 25. آقای محسن
  می شود کسی را مجبور کرد که به عنوان سیاهی لشکر باتوم دست بگیرد و سر چهار راه بایستد ولی نمی توان مجبورش کرد که مردم را بزند. پس اگر می زند حتما خواسته که بزند و باید کشتش چون اآنها هرگز موقع زدن به این که ضربه اشان کجا فرود می آید فکر نمی کنند. و شوخی که نداریم جنگ است. خاله بازی نیست. من با کفتار که نمی توانم در میدان جنگ از حقوق بشر حرف بزنم. پیش از آن من را کشته. پس اگر آنها چنانند ما هم چنینیم. حالا دیگر جواب آتش را با آتش می دهیم
  واصباحا : سلام
  فرق ما این است که انها می خواهند خراب کنند و ما می خواهیم بسازیم، لذا کار ما مشکلتر است
  اما در نهایت حرف شما درسته و اگر این رویه ادامه پیدا کند اجتناب ناپذیر خواهد بود. موضوع دیگر اینه که اگر مردم بتوانند با برخورد های خوب خود مزدوران رژیم را به طرف خود بکشند تأثیرش از کشتنشان بیشتر خواهد بود.
  متشکرم

 26. سلام ایده خوبی هست ولی به قول دوستان خطرش واسه مردم هم هست ، من فکر کنم این نارنجک هایی که 4شنبه سوری میزنن آدم قلبش میلرزه اگه به جای بنزین اسید و … از این نارنجک ها بزنن خیلی بهتره
  واصباحا : سلام
  در مورد خطر برای مردم روی تصاویر و در متن توضیح دادیم. چون همین موضوع را دوستان دیگری هم تذکر داده بودند. با ان ترقه ها می شود کار های بسیار مهمی کرد. در درجه اول به خواست و نظرات مردم باید توجه کرد. بنده اگر ترس از اشاعه تروریسم نباشد به سادگی ساختن یک تیر کمان شما را به ساختن یک اسلحه گرم یکبار شلیک راهنمائی می کنم.
  متشکرم

 27. Thank you for being there for the young fighters. This should help

 28. فراموش نکنید یکنفر را مأمور فیلمبرداری داشته باشید که از زمان زمین خوردن موتورسواران فیلم بگیرد و در یوتیوب تکثیر کنید که تاثیر آن خیلی سریع همه گیر میشود

  واصباحا : سلام
  فیلمبرداری نیز مثل موارد دیگر که در صفحات توضیح دادیم خیلی بهتر است که به عنوان یک تقسیم وظایف توسط خانه های نزدیک مسیر و محل تظاهرات و به خصوص از بالا و اشراف کامل انجام گیرد.  

 29. Be zodi khanhaey mardomo baraey peda kardan mikh taftish kahahnd kard va agar kasi bisha az chandta mikh dar kahne dashte bashad edamam kahahd shod :)
  واصباحا : سلام
  ما نیز در مورد بکار گیری هر وسیله ای شرط اول و لازم آنرا امکان مخفی کاری عنوان کردیم. بنا براین میخ ها را براحتی میتوان مخفی کرد. تنها میخی که نمی تواند مخفی شود احمدی نژاد و خامنه ای هستند.
  متشکرم

 30. shaayd fekr ahmagahnei bashae vali man hamishe fedkr kardam chera mardom yek zanjir ya tanabe boland be hamrah nadaran ke vaghti motorsavara hojom miyaran joloshono sad koan va hamasho kale malagh bekhoran akh ke cha hali mide on sahnaro bebinam :)
  واصباحا: سلام
  البته در مورد هر تدبیر و ترفندی باید شرایط کلی تظاهرات ،مکان، تعداد افراد و ….و عوامل دیگر را در نظر گرفت باضافه امکان تهیه و حمل آن وسیله به محل احتمالی کار برد آن. در صورت کارائی چنین روشهائی، وسایل مورد نیاز آن صرفاً توسط افراد ساکن در مسیر و نزدیکی محل اجتماعات قابل تدارک می باشد. در لینک دیگری به آن موارد اشاره کردیم.

 31. salam,man ba koktel va sorang movafegh hastam.

 32. سلام
  واقعا شرم آوره

  واصباحا : سلام علیکم
  واقعاً درست می فرمائید . شرم آوره که در جواب مردمی که با آرامش از حقوق به سرقت رفته خود حرف می زنند با گلوله و وحشیگری جواب داده شود.وحشیگری ای که در مورد قوم چنگیز و تاتار نیز نقل نشده اشت . اینان روی یزید را نیز سفید کزدند. یزید اجازه داد زینب در دربارش ساعتی حرف یزند اما اینان چه؟ شرم آور است اگر کسی معنی شرم را بفهمد
  امروز خامنه ای و احمدی نژاد مصداق بارز کفر و خروج بر ضد اسلام و امت محمدند. شرم آور است که حوزه علمیه که نان اسلام می خورد در دخمه های خود به خواب قیلوله مشغول باشد و صدایش بر علیه این کفر ومحاربه بر ضد خدا و رسول در نیاید. آری شرم اور است که با اینهمه بینات آشکار کسی خود را به حماقت بزند و نفهمد که چه می گذرد. واقعاً شرم اور است.
  شرم آور است که به زن و مرد و بچه بی دفاع با وحشیانه ترین وضعی حمله ور شوند و عده ای سکوت کنند و یا پول بگیرند و به قتل و غارت مردم بپردازند. شرم اور است که آقای منتظری خفقان گرفته و فتوای کفر و الحاد آشکار خامنه ای و ملیجکش را صادر نمی کند . شرم
  آور است اما اگر بفهمیم شرم چه رنگی دارد. شرم اور است که کسانیکه خامنه ای طلبه سال اولشان نیز محسوب نمی شود بترسند و سکوت کنند. شرم اور است که آقای طاهری اصفهانی و منتظری به چند جمله بسبده کنند و از از دست دادن چند روز باقی مانده حباتشان بترسند. شرم آور است کسانیکه عمری به ریا و دروغ شعار می دادند : ” ویا لیتنی کنت معکم” امروز بترسند حرفی بزنند. شرم آورست که به یزیدی که به بازماندگان شهدا اجازه سخن گفتن داد لعنت بفرستیم و اما به خامنه ای که اجازه خواندن فاتحه ای به قربانیان قدرت طلبی اش نمی دهد ننگ و نفرین حواله نکنیم. شرم آور است ،آری. شرم آور است که نفهمیم چه چیزی شرم آور است و شرم اور است که نفهمیم شصت میلیون هموطن و چند میلیارد انسان دیگر ما را می بینند و قضاوت می کنند. آری شرم آور است اگر معنی شرم را بفهمیم.

 33. واقعا من وقتی به گزشته نگاه میکنم و حالا میبینم که ما دقیقا 7000 سال عقب رفتیم
  حداقل 700 سال پیش کوروش بزرگ هم مسلمون نبود هم کتیبه حقوق بشر داشتیم
  من دیگه حالم از ایران بهم می خوره ایران دیگه مرده

 34. به نظرم باید به فکر بمبهای ساعتی باشیم و نزدیک پایگاهها ی بسیج و بیت رهبری و جاهای دیگر و همزمان باید هماهنگ اسلحه وارد کشور کرد البته سفت دم مرزها را با نیرو انتضامی محاسره کردن بهترین چیز بمبهای ذست زاز به مقذار زیاذ است و در روزی در نقاط مختلف بسیج و غیره جاسازی کرد چون امکان خل سلاح پادگانها هم سخت است

  واصباحا :
  سلام
  بمب گذاری و کارهائی از این قبیل دقیقاً چیزی است که مورد بهربرداری حکومت قرار میگیرد. امروز حتی ممکن است حکومت دست به چنین کاری بزند تا بهانه سرکوب بیشتر پیدا کرده و در چشم جهانیان خود را مظلوم و مخالفینش را تروریست جلوه دهد. این دقیقاً اشتباهی است که مجاهدین انجام دادند و نتیجه اش بقای حکومت و نابودی خودشان شد.
  ما در چنان اکثریتی هستیم که برای سرنگونی حکومت غاصب نیازی به بمب و این حرفها نداریم. مشکل ما نداشتن رهبری و حزب سیاسی است و گرنه کار حکومت به چند ساعت هم نمی کشید. با این حال اگر همین پیشنهاد میخ و تیر کمان به کار گرفته شود تمام نیروهای بسیج شیطان را زمین گیر و فلج خواهد کرد. مردم اگر محوری برای حرکتشان خلق کنند،کافی است که هر کدام تُفی بیندازند تا تخت و بارگاه ظلم را آب خواهد برد. تا همینجا نیز پیروزی مردم درگرو صلح طلبیشان بوده است. حتی حکومتهای خارجی هم خوششان خواهد آمد اگر که ما دست به ترور بزنیم زیرا در آنصورت در محذور دموکراسی و و دفاع از حقوق بشر قرار نمی گیرند و راحت تر به مذاکره با رژیم خواهند پرداخت. همین حالا نیز کشوری مثل فرانسه دنبال بهانه و فرصتی می گردد تا با حکومت کنار بیاید. اگر این کار را نکرده، از مردمش و از ادعاهای بشر دوستی اش می ترسد. سخنان وزیر خارجه فرانسه را بخوانید.
  بنده هم مانند شما و هر کس دیگری، وقتی تهاجم و وحشیگریهای حکومت را که می بینم به فکر مقابله به مثل می افتم. شاید این حق را داشته باشیم،اما به نفع ما نخواهد بود. حکومت هر گز دلش به حال فلان بسیجی نمی سوزد. به بسیج برای منافع خودش نیاز دارد. حالا اگر کشتن چند صد بسیجی منافعش را بهتر تأمین کند ،مسلماً از آن استقبال نیز خواهد کرد.
  بنده حتی تصمصم داشتم در یک ویدیوئی دیگری طرز ساخت اسلحه یکبار شلیک را نمایش بدهم . به سادگی ساختن چیزهائی که در این فیلم کوتاه دیدید، بنده می توانم طرز ساخت اسلحه یکبار شلیک را اموزش دهم.روشی کاملاً عملی و ساده،بدون هزینه مالی. به سادگی ساختن یک تیرکمان.حتی برای مسلح کردن ان نیازی به باروت و خرید مواد منفجره هم نیست. اما فکر کردم که این کار فقط مورد بهره برداری حکومت و کشورهائی دموکراتیک قرار می گیرد تا بدان بهانه با همدیگر کنار بیایند.

 35. با درود به تمامی عاشقان
  وسائل ساخته شده برای موتورسیکلت چندان موثر نیست(قبلا امتحان شده است) و در بهترین حالت فقط باعث پنچری میشود ،
  بهرحال در زمان جنگ و گریز دشمن موتور سوار است نه موتور !

  این وسائل بخصوص اخرین عکس برای زمانی که با یک وسیله نقلیه موتوری در حال گریز هستید مفید است ولی در زمان تظاهرات چندان کارائی ندارد .

  موتور سواران مزدور سابقه ای به اندازه عمر رژیم دارند و بهترین راه متوقف نمودن انان استفاده از روشی ست که 25 سال پیش در خیابان گیشا توسط گروهی استفاده شد .
  این روش در تله گذاری برای انان توسط سیم ماهیگیری چند لایه که با استفاده از درختان دو سمت خیابان قابل اعمال است می باشد ولی چند نکته نباید فراموش شود.
  1=محاسبه مقاومت سیم مورد استفاده.
  2=استفاده از نوع بی رنگ.
  3=سیمها در یک سمت خیابان باید به درخت و یا وسیله مقاومی محکم گره زده شود و سر دیگر سیم بشکل ازاد تا سمت دیگر خیابان برده شده(روی زمین خوابانده شود.
  4= در سمت دیگر خیابان بدور درخت یا وسیله مقاوم دیگری حداقل دو دور گردانیده شده ( در ارتفاع تقریبا 60 سانتی متری.
  در موقع لزوم با کشیدن سیم و نگه داشتن محکم ان مانند سدی نامرئی در مقابل موتورسواران عمل میکند.
  5= برای ایمنی دستان اشخاص کشنده سیم باید سر ازاد سیم دارای دسته ای محکم باشد که میتواند لوله ای اهنی که سیم ها چندین بار بروی ان پیچانده شده باشد.
  6= با استفاده از این وسیله بعلت سرعت موتور سواران ، انان بشدت زمین خورده و معمولا تا مدتها قادر به مزاحمت نخواهند بود و چنانچه سریع عمل کنید میتوانید موتورهای انان را بعنوان غنیمت جنگی مصادره نمائید،اینکار بهتر است بوسیله موتورسوارانی مجرب انجام شود!!
  7=فراموش نکنید که سیم زمانی باید کشیده شود که تظاهرکننده گان از ان رد شده باشند والا برای انان بسیار خطرناک خواهد بود!
  واصباحا: سلام
  در مورد کارائی این وسیله جای هیچ شکی وجود ندارد.

 36. با سلام،
  مشکل نداشتن رهبری و حزب سیاسی را با تبدیل موج سبز به حزب سبز ایران میشود تبدیل به قوی ترین حزب سبز دنیا نمود و از حمایت تمامی احزاب سبز در تمامی دنیا بهره مند شد!
  احزاب سبز خوشنام ترین احزاب سیاسی دنیا میباشند! 
  واصباحا: سلام
  رهبری و حزب سیاسی معنی خاص خودش را دارد. وگرنه کسی منکر رهبری آقای موسوی و کروبی در شرایط حاضر نیست اما اگر این رهبری در آن تعریف خاص وجود داشت،با این اکثریت قاطع کار حکومت دو روزه تمام بود. اگر مردم حول محور یک حزب سیاسی متشکل می شدند ارتباطات وتصمیم گیری ها منظم و حساب شده می بود و قطع تلفن و اینترنت نیز مانعی ایجاد نمی کرد و شاید با لعکس در یک حرکت حزبی و در چنین شرایطی تماسها و خبر رسانی خارج از حوزه دسترسی حکومت انجام می شد،چیزی که امروز امکانش نیست و کمبودش حس می شود. البته انتخاب رنگ سبز خود ابتکار بسیار بزرگی بود و نیمی از موفقیت را باید در گرو این کار دانست.

 37. با سلام،
  با توجه به تعریف حقوقی از حزب سیاسی و شناخت ماهوی ازحکومت فعلی ما نباید چشم انتظار به رسمیت شناختن حزبی مخالف از سوی رژیم باشیم مگر انکه بپذیریم ان حزب در راستای اوامر! حکومت بوجود اید که از نظر من وجود چنین حزبی تنها تبدیل شدن موج اعتراض به سوپاپ اطمینان حکومت خواهد بود.

  سابقه رهبری “مخالفت” در ایران نشاندهنده این حقیقت است که یا رهبری در تلاش ایدئولوژیک مردم را قربانی میکند مانند سازمان مجاهدین و وقایع سالهای 60 خورشیدی و یا این مردمند که رهبری را “رهبری” مینمایند مثل وقایع اخیر!

  رهبران کنونی درست است که تلاش میکنند اما از جهت درخواستهای اجتماعی و قانونی مردم ایران از مردم عقب ترند
  و از نظر مقاومت فیزیکی باعث شکننده گی جنبش می باشند.

  مردم ایران دیگر احتیاج ندارند که مظلومیت خود را به جهان اثبات نمایند زیرا این مورد اثبات شده و تا مبارزه به مرحله مقاومت علنی مردم نرسد دنیا جنبش را شکست خورده از قدرت حکومت تصور خواهد نمود کما اینکه در مورد اخیر اگرچه غیر رسمی اما “احمدی نژاد” را به رسمیت شناخته اند و بزودی باب مذاکرات باز خواهد شد که این هدف رژیم و خبر بد برای مردم ایران خواهدبود، رهبران کنونی اگر صادقند باید دست به فداکاری بزنند با توجه به اینکه مردم هیچ نقطه ضعفی تا بحال نشان نداده اند.

  واصباحا: سلام

  مثل اینکه نتوانسته باشم درست بیان کنم. منظور از حزب سیاسی حزب به ثبت رسیده و رسمی ووو… نیست. اصولاً خیلی وقتهاممکن است حزب یا گروهی مخفی و یا غیر قانونی باشد،اما ویژگیهای یک حزب سیاسی را داشته باشد. وقتی صحبت از حزب سیاسی می شود موضع حکومت و جایگاه حزب از نظر حکومت مطرح نیست. یک حزب سیاسی ، دارای کادرهای آماده وآموزش دیده و هسته های منظم ومرتبط به سلسله مراتب تشکیلات می باشد و در درون حزب ودر بیرون و به هنگام جنبشهای اجتماعی تقسیم وظایف شده و مسئولیتهای افراد و هسته ها روشن بوده طوری که هر فرد حزبی در بین توده مردم، نقش رهبری داشته و مجری راهکارهای حزبی خواهد بود.
  اگر امروز دویست بسیجی خیل عظیمی از مردم را تار مار می کنند تنها به خاطر مسلح بودنشان نیست. آنچه مهم است گروهی و منظم و هماهنگ کار کردن آنهاست. ده بسیجی یا پلیس ده نفرند و قدرت ده نفر را دارند. اما پانصد هزار نفر تظاهر کننده پانصد هزار «یک نفر»ند. گاهی می بینیم که چهار پلیس کسی را گرفته و می کشند و می زنند و یا میبرند. در همان حال پنجاه یا صد نفر از همان مردم دارند نگاه می کنند و به ندرت اقدام یا حمله ای جهت نجات او انجام می دهند زیرا هر کس خود را تنها حس می کند و از حمایت دیگران مطمئن نیست. اینروزها گاهی مواقع یک مأمور اطلاعات یا یک بسیجی وارد جمعیت شده و مردم را به سمتی می کشاند و یا از انجام عملی بر حذر می داردو عملاً گروهی از تظاهر کنندگان را رهبری می کند و موفق می شود .چرا؟ برای اینکه درچهارچوب یک طرح کلی و سازمانی کار می کند. یک فرد حزبی نیز چنین است و می تواند جمعیتی را رهبری کند. می تواند بفهمد که کدام تصمیم و و راهکار مربوط به حزب و حرکت مردمی است و به موقع ترفند دشمن را تشخیص می دهد. اما آنچه امروز می گذرد حرکتی فله ای است. هزاران نفر دور یک دایره فیس بوک اینترنت نشسته اند و هر کدام چیزی می گویند و گاهی مواقع گیج و گم می شوند کدام حرف حرف آقای موسوی است و کدام حرف احیاناً حرف تفرقه افکنان و دشمن. اگر امروز رهبری و محور امور در دست یک حزب یا احزاب بود فراخوان مردم خیلی آسان بود. اینها مسائل روشن و بدیهی ای هستند.
  همین آقای کروبی با وجود اینکه ظاهراً حزب دارد ، فردی حزبی نیست و تفکر حزبی ندارد. آقای موسوی نیز همینطور. آقای کروبی و موسوی خیلی شهامت و استواری از خود نشان داده اند و شاید اگر درست به پیش بروند ممکن است حتی به قهرمانان ملی این مرز و بوم تبدیل شوند، اما نبود حزب باعث می شود در غالب موارد حکومت حرکتهای مردم را عقیم بگذارد. توفیقی که تا اینجا نصیب مردم شده به خاطر اکثریت قاطعی است که مخالف حکومتند والا اگر سازمان یا حزبی چنین اکثریتی داشته باشد معجزه خواهد کرد. ما در تظاهرات زمان شاه هر گز چنین اکثریتی از مردم را نداشتیم. اگر حکومت شاه دو در صد از خشونت و سبوعیت خامنه ای را نشان می داد مردم بدنبال کارشان می رفتند. مردم امروز در تظاهرات از جسارت و شجاعت و اگاهی بی نظیری بر خوردارند اگر تا کنون حرکت مردم کنترل شده بدلیل عدم سازماندهی است. من خودم در بطن و متن تظاهرات زمان شاه بودم و این حرف را بر اساس مقایسه ای دقیق و جدی مطرح می کنم. البته به نتیجه رسیدن حرکت ظاهراً مردمی ما در زمان شاه به خاطر تصمیم گیری های قدرت های جهانی و توافق انجام شده در پشت پرده بود و بدین لحاظ نباید انرا با امروز مقایسه کرد.

 38. با سلام،

  در کلیت مسائل با نظرات شما موافقم اما این نباید باعث گردد که نسبت به جزئیات تاثیرگذار بی توجه باشیم!
  در حال حاضر انتظار فعالیت منظم شبه حزبی داشتن غیر ممکن است اما مسلما بسیاری از افراد با هم در ارتباطند.
  این مسئله در دوران انقلاب 57 هم وجود داشت، بسیاری از حرکتها سوای دستورات رهبری انجام میشد زیرا مردم با ایده های متفاوت به انقلاب می پیوستند و بصورت خودجوش دست به اقدام میزدند که ان تجربیات میتوانند امروز مثمر ثمر باشند.
  امید من اینست که با باز گشائی مدارس و دانشگاه ها نوعی نظم و مقاومت منظم بوجود اید اما ساده انگاری ست اگر تصور کنیم که رژیم این را نمی داند و از همین الان دستبکار سازمانی دهی جاسوسان خود نشده باشد.

  در ان سالها ما تیم های مقاومت را از بین افراد مطمئن سازماندهی مینمودیم تا بشود در مقابل همین مسئله ذکر شده از جانب شما یعنی منظم عمل نمودن نیروهای دشمن توان نشان دادن عکس العمل داشته و در مقابل این نیروی منظم ما هم نیروی منظمی را سازماندهی شده داشته باشیم.
  این نوع عملکرد دو جنبه کاملا مثبت داشت، یک انکه در مقابل تهاجم نیروهای دشمن تیمهای ما دست به اقدامات تدافعی فعال میزدند که این باعث نجات بسیاری میگردید و دوم انکه وقتی مردم میدیدند که گروهی در مقابل چماق بدستان مقاومت میکنند بسرعت به انان پیوسته و صفوف مقاومت بسرعت قدرتمند میشد و دیگر انکه مهاجمین وقتی با مقاومت فیزیکی مردم مواجه میگردیدند دچار ریزش میگردیدند و این راز بی اثر شدن نیروهای به اصطلاح لباس شخصی رژیم شاه در زمانی کوتاه بود!
  سازماندهی این تیمها بصورت محلی و یا منطقه ای کاملا امکانپذیر است و البته نباید فراموش کرد که این تیمها باید از نظر روانی کاملا اماده گی درگیری را داشته باشند و مراقب شناسائی شدن از طرف جاسوسان باشند و برای همین بهتر است وظیفه انان تنها بعنوان نیروهای عکس العمل سریع تمرین گردد و از درگیری بیمورد اجتناب نمایند و رعایت مسائل امنیتی را بخوبی اموزش ببینند.

  در مورد اقایان کروبی و موسوی من ترجیح میدهم که قضاوت در موردشان را به تاریخ و گذشت زمان بسپارم و از اعتماد به انان خوداری نمایم و همیشه سعی کنم که یک قدم از انان جلوتر باشم و در واقع این ما باشیم که انان را به جلو هل دهیم زیرا تجربه نشان داده است تغییرات 180 درجه ای افراد مثل تب تندی میماند که زود عرق میکند و ساده انگارانه است اگر ما نپذیریم که دلیل بوجود امدن مسئله اخیر اختلاف در داخل حکومت است که نیروهای مردمی سعی در ان دارند که ان را تبدیل به انقلابی مدنی نمایند و همیشه این خطر وجود دارد که حکومت در داخل به توافق رسیده و برای چندمین بار حقوق مردم نادیده گرفته شود.

  تشکیل تیمهای مقاومت داوطلبانه تنها راه پایان دادن به رذالت نیروهای غیرمسئول و ناشناس است و مواجهه با نیروهای پلیس و حتی سپاهیان پاسدار اونیفورم پوش ساده تر و صلح جویانه تر است که دلیل ان کاملا مشخص می باشد.

  نظر شما در مورد تصمیم گیری قدرتهای جهانی و توافق انجام شده در پشت پرده در مورد وقایع سال 57 درست و ثابت شده است و این خطر امروز هم وجود دارد پس نقش اگاهی رسانی به مردم بی اطلاع وظیفه تمامی کسانی ست که این تجربه دردناک را داشته و نگران اینده میباشند.
  جوانان امروز ایران باید متوجه گردند که نسل گذشته سهم خود ادا نموده ولی فقدان اطلاعات مشکلی بوده است که با توجه به شرایط امروز دنیا در امر دستیابی اسانتر به اطلاعات
  از جانب انان در اینده بعنوان یک اشتباه پذیرفته نخواهد شد!
  موفق باشید.

 39. یاد ار ز شمع مرده، یاد ار!

  امروز زمان مناسبی ست که نسل جدید ایران از دو نسل پیش از خود یاداوری نماید.
  دونسل پیش در روزهائی مانند امروز همانند خواهران و برادران امروزش برای احقاق حق مردم و نسل خود پای را به میدان مبارزه ای نابرابر با دشمنان داخلی گذاشت و بسیار ناجوانمردانه تر از امروز مورد تاخت و تاز قاتلین تا بدندان مسلح خود قرار گرفت.
  نسل گذشته در دو میدان متفاوت با دشمن داخلی و خارجی جنگی علنی داشت و در پشت پرده نیز باید دسیسه های متفاوتی را از جمله حمایت های غیرعلنی کشورهای صاحب منافع در ایران را نیز تحمل میکرد، کسانی که در جامعه جهانی بعنوان دشمنان درجه یک حکومت اسلامی معرفی شده بودند ولی در هنگام عمل با روشهائی غیر ملموس از دشمن ما یا حمایت می نمودند ویا با سکوت در مقابل حرکتهای اجتماعی مردم ایران دست حکومت را برای خونریزی باز میگذاشتند!

  سکوت فعلی ابرمنفعت طلبان در واقع نشان دهنده مظلومیت دو نسل گذشته ایران که توسط نسل فعلی به کوتاهی و اشتباهات مکرر محکوم میشوند، میباشد!

  نسل امروز ما باید بداند که اگر نسل من در مبارزه به زعم انان شکست خورد دلیلش چه بود و تلاش بزرگ نسل امروز پرده از روی بسیاری از واقعیت های زمان ما و دلائل شکست ما برداشت.
  اگر مشکل ما عدم امکان ارتباط مستقیم با دنیای خارج و انعکاس وقایع برای دنیا بود،چیزی که در دنیای خارج از ایران بعنوان دلیل عدم حمایت مردم و حکومتهای کشورهای مختلف به ان استناد میگردد در این دوران با وجود کمترین امکانات هر کدام از مردم ایران تبدیل به خبرنگاری گشته و تمام وقایع را به سراسر دنیا فرستادند ولی امروز باز هم با بی توجهی از سوی انانی مواجه ایم که منافع خود را در تضاد با منافع مردم ایران میبینند!

  بچه های امروز ایران باید توجه داشته باشند که بسیاری از مسائل در پشت پرده به توافقاتی بین اربابان میرسد و بعد برای مشروعیت دادن به ان به ارای مردمی رجوع میگردد و اگر مانند امروز رای مردم موافق نظر اقایان نباشد مشکل بوجود میاید!

  انچه که بعنوان دلیل سکوت قدرتها بنظر میرسد تنها میتواند این باشد که صحبتهای پشت پرده میبایست با اقای احمدی نژاد در اینده ادامه می یافت و احتمالا بصورت علنی که نتیجه اش محبوبیت هر دو گروه در سطح جهانی می بود و اینکه مردم ایران برای ایجاد این ارتباط علنی شخص مناسبتری را میجوید برای هیچکدام از طرفین جالب توجه نیست و این موضوع برای نخستین بار نیست که اتفاق میافتد و بهترین نمونه ان در تاریخ معاصر ایران مسئله حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری اتباع امریکائی در ایران بود که در نهایت باعث استعفا دولت میانه رو اقای بازرگان و عقد قرارداد 1981 در الجزایر و ازادی گروگانها باعث به گروگان گرفته شدن ملت و کشور ایران به توسط عناصر غیر قابل قبول تا به امروز گردید و تمامی حرکتهای سیاسی و اجتماعی دو نسل گذشته تحت تاثیر این قرارداد به خاک و خون کشیده شده و در نگاه نسل جدید ایران نسل سابق گناهکار ان میباشد!

  دوستان جوانتر، ما سهم خود را تا حد امکان و شاید با توجه به اوضاع انروزها بیشتراز توان خود پرداخته ایم
  و این ناباوری و عدم اعتماد به ما تنها میتواند باعث ان شود که شما متوجه موقعیت های بسیار مشابه با زمان ما بدلیل موقعیت سنی خودتان نگردید و قادر نباشید تا از گزیده شدن از همان سوراخ و همان مار و مارهائی که ما را گزیدند خود را در امان قرار دهید.

  شرایط امروز شما بسیار مشکل است زیرا دشمن شما احمدی نژاد و اعوان و انصار رهبری نیستند بلکه دشمن بسیار مخوف تر است.
  دشمن امروز شما بدنبال کسب منافع ملی خود از طریق دولت احمدی نژاد است و انچه در این میان برای مردم ایران درنظر گرفته شده مقدار بیشتری ته مانده سیاسی ست و نه اجتماعی زیرا اجتماعی که فاقد امکان دستیابی به حقوق اولیه انسانی ست، درخواست های سیاسی اش انچنان باعث نگرانی اقایان نمیباشد و همان کمی ته مانده هم کفایت مینماید!

  بهوش باشید و فراموش نکنید که هیچکس حقوق شما را به سادگی به شما نخواهد داد و باید اماده قبول بسیاری
  از مشکلاتی که نسلهای گذشته با ان مواجه بودند باشید و فراموش نکنید که کشته شده گان نسل گذشته را بدلیل سو استفاده گروه های سیاسی از خودتان جدا نباید بدانید زیرا انان باعث ان گردیدند که شما امروز بدانید که رهبر شما در فعالیت تان تنها قانون است و نه شخص و نه هیچ گروه و سازمان رهبری خواه!
  انانی که کشته شدند این حقیقت را با خون خود برای شما به یادگار گذاشتند و انان که ازان نسل هنوز زنده اند
  انقدر پیر نشده اند که قادر نباشند تا تجربیات خود را در اختیار شما بگذارند، از انان میتوانید استفاده کنید و باور کنید که دشمنانتان اصلا این را دوست نخواهند داشت!!

 40. مرگ بر امریکا -مرگ بر اسرائیل -مرگ بر منافق

  واصباحا : علیک سلام

  ما هم همین را می گوئیم. اما در مورد سومی، بستگی به مصداقش دارد. مصداق منافق، امروز آقای خامنه ای و بسیج و پاسدارانی هستند که نان اسلام را می خورند و بار مشرکین و منافقین را می برند و به محاربه با اسلام و مسلمین می پردازند و آبروی اسلام و امت مسلمان و شیعه ایران را در سراسر جهان برده اند.
  از آنجا که مسئله اسلام از اهمیت بیشتر برخوردار است دیگر از بر باد دادن و غارت و چپاول منابع و منافع ملی و فرهنگی حرفی نمی زنم. لکم دینکم و لی دین

 41. یک عاقل, در ۲۱م, مرداد ۱۳۸۸

  دوست عزیز، عملیاتِ مجاهدین در آن موقع باعث بی آیندگی رژیم و از بین رفتن مغزهای متفکّر ارتجاع خمینی، گِل گرفتن جنگ ضدِّ میهنی خمینی و نوید بخش سرنگونی حتمی فاشیست مذهبی حاکم بر میهن بود. حالا هم به شما قول میدهم که بدون جنگ مسلحانه و بدون نیروی نظامی این رژیم سرنگون نمی شود. مجاهدین نه تنها از بین نرفته اند بلکه قویتر از دهه شصت شده اند. سانسور و سرکوب بی رحمانه مجاهدین این تصوّر را ایجاد میکند که انها از بین رفته اند.

 42. Hello, everyone. I am sorry that I can’t understand Bosnian. I am from China and I think we can use them in our next protest

  This comment box is strange. it isn’t designed for English, is it

 43. VASABAHA : Hello, dear Sinya, This site belongs to un Iranian writer but you can understand how to do it by looking and paying attention to the pictures. There will be some more instructions in coming days. Our instructions based on: the easiest,the best

 44. Twitter观光团前来围观!!!

 45. twiitter观光团

 46. 支持,希望能够成为中国的一个经验提供者

 47. twitter观光团路过.

 48. Twitter观光团中国分队。Freedom Iran!

 49. we come from China twitter, viewer, support what you did. you are our hero. keep going until revolution is done.well done so far.中国学习班

 50. …中国twitter人民前来关注

 51. we are student from China, now we would like show our support to you inspirit… 中国党政军学习班

 52. twiitter观光团 chenjia1990

 53. chinese twitter come to learn

 54. chinese twitter come to learn. !!!

 55. مرگ بر دیکتاتور

 56. 加油。。虽然我看不懂。。。o(╯□╰)o
  Chinese twitter comes here~~~

 57. GREAT!FIGHT THE BEST!

 58. 很好,敬候佳音.

 59. Hello VASABAHA. I think that there is no problem for us to understand the picture. It seems that this article is popular in China now.

  Many Chinese people hate the communists very much. But few people dare to say “No” Like you because the governments will treat the protester cruelly. Chinese people here admire you very much

 60. Hello , in spite of our cruel governements we have been the friends and it will be so forever. In Iranien manifestations you may hear some slogans against China, of course you must have known that they mean to speak against the governement and it goes without saying that the chinese people are our own best friends. LONG LIVE CHINA

 61. I am very happy that you know we are not the same as our government. I think Chinese people haven’t lost our dream for freedom! Even though many people are killed in 1989!

  And your protest really gave me a different view of Iran! I think you are like your president at first! And we find we are the same actually!

  We are all Iranian tonight!

 62. We are deeply moved by your bravery for getting freedom and against dictatorship.In China, it is already around mid-night, but there have been still a lot of people waiting in front of internet for getting the latest news from you. We shall be with you together. Tonight , we are all Iranian.

 63. پشتیبانی از مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و مبارزه برای انجام ، شما را برکت دهد.
  zt چین

 64. when convenient, please write us a main web site that more Iranian visit. More Chinese people will show their support to you.
  In China, there is a famous forum,called Maoyankanren. One of the hottest column topic was “Iran, Iran”. More than 44,000 persons have visited or joined the discussion. We support you.Here is the web add:http://club2.kdnet.net/newbbs/dispbbs.asp?boardid=1&star=1&replyid=1182671&id=3182316&skin=0&page=1. ”

  VASABAHA: Hello to you and all china: I’ll put some links in this page which could be usefull to know more about the current events of Iran
  During the last two days, there have been the Iranian demostration against the gouvernement. In fact you can imagin a civil war between the police and a majority of ninety percent of Iranians every where, every streets and squares
  Many people killed and wounded. MOUSAVI’s nephew is shot and killed today.MOUSAVI is the presidential candidate for whom have voted 65 percent of Iranian. the one who lead the opposition today.
  You can see some pictures of Iran’s today here
  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/12/091227_ashora_tehran.shtml

 65. 中国非官方观摩团含笑半步颠向伊朗人民学习

 66. 虽然不懂波斯语,但看了图片就明白了,向伊朗人民学习!

 67. In fact I want to tell you something about your protest, I don’t know whether it will offend you.

  In the protest in China in 1989, most people didn’t want to revolute at all, they protested peacefully! People even sang The Internationale hoping that the communist government will reform by itself. And I think you know what happened next.

  So I suggest you not to partly believe your government or political system.

 68. Freedom is not free
  don’t believe your government
  take your gun for freedom
  ??????????????????????????????????

  VASABAHA: I agree with you but. I have had even some instructions to make a simple gun that can be done by everyone.This is a method completely personal and private. Every one can make a one time shot gun in two hours time and for three American dolars.But if I try to learn my people how to do it, I will be condamned as a terorist by the same countries who speak of human rights,beacause they like the other countries be calm and they dont care of democracy and liberty : They advise our gouvernement to find a solution to make the people silent ,that’s all. So we have to consider them: Any how, I may put my instructions in this page for the coming days. They are as easy to do as my instructions for the police motorcyclists

 69. You’ve done a great job

 70. Ah, can we talk with email directly because t is not safe to talk here. I think you know my email address.

 71. the topic “iran”,”Iran” have been visited and discussed by more than 1.10million person in the forum within 3days in
  China. Though the topic was cut off yesterday by authority, but people opened more similar topics. We support you! ,.

  VASABAHA : I thank you

 72. I really hope Iran people will be free one day

 73. چون من رو تند تند فیلتر میکنن من هم تند تند وبلاگ میزنم…اینم وبلاگ جدیدم…آموزش اتیش سبز هم داخلش هست…

 74. آخه بی شرف هر وقت ماها مردیم تو بیا (هر وقت گفتن جسد تو بیا بپر وسط)
  ما به خاطر رهبرمون رو میخ که سهله مثل قبل داوطلب میشیم روی مین میریم
  مرگ بر ضد ولایت فقیه

 75. @فدائی یزید. خیلی ها بودند که مثل شما برای رهبرشان یزید مردند. هزاران نفر بودند که به فرمان معاویه خود را فدا کردند. آنها نیز مانند شما معاویه را ولی امر مسلمین و خلیفه و جانشین پیامبر میدانستند. من «بی شرف» و هر حرف ناسزائی را بر یک ثانیه پیروی از خامنه ای ترجیح می دهم. من پیرو حسین هستم. یزیدیان نیز حسین را خارجی و خروج کننده بر خلیفه و امیرالمومنین قلمداد می کردند.
  عاقبت به خیر

 76. من موندم یه سری بچه خوشگل تو خیابون چی کار می کنن. بریبد دنبال بازیتون. کسیب که باهاتون کار نداره. آزادی از این بهتر؟؟ هر جور دوست دارید می پوشید.هر جا می خواد میرید. بساط عشق و حالتونم که همیشه بر قراره. خدایی حیف شماست. بعضی موقعها دلم نمیاد بزنموتون. اینقدر خوشکلید به درد ماچ کردن می خورید

 77. @ابراهیم مالک اشتر
  البته جای هیچ شکی وجود ندارد که در فرهنگ وحشی گری شماها، زیبائی، فهم و شعور، علم و تحصیلات، خوب حرف زدن و مؤدب بودن چیز های پسندیده ای نیست. اما اگر شماها و اربابان وطن فروش و وابسته بیگانگانه تان، شهامت جنگیدن در شرایط برابر داشتید آنوقت می فهمیدید که چگونه این بچه خوشگلها خشتک حضرت عالی و دیگر ارازل و اوباش حامی حکومت ستمگر را به سرتان می کشیدند که راه طویله را گم کنید. اگر نه چرا اینقدر هراسان و ترسناک هستید که با لشکر و سلم تور و گلادیاتورهای وحشی به مقابله این بچه خوشگلها می آئید. شما از نفس کشیدن این بچه ها نیز می ترسید. چیزی که عیان و همه دنیا دارد می بیند که کسی به این دهن دره کردنهای شما گوش نمی دهد. نصر من الله و فتح قریب

 78. Nice pictures.Best regards

 79. Hi. I am visiting your site again to see more of your updated posts. I think it is so good, that I’ve gone ahead and linked to your site (dofollow) from here: http://reviewedcentre.com/websites-that-i-like/

 80. I will be constantly invstigating on the web for tips that can support me. Thx!

 81. Simply killing some time in between class on Digg and I found your article. Not normally what I favor to read about, but it surely was absolutely worth my time. Thanks.

 82. Much Thanks!…

  Thanks for taking the time to provide us all with the info!…

 83. […] […]

 84. Hello blogger, i must say you have very interesting posts here.
  Your website should go viral. You need initial traffic only.
  How to get it? Search for: Mertiso’s tips go viral

 85. اقا خیلی وبسایتتون عالیه

 86. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 87. It’s not my first time to visit this web site, i am browsing this web page dailly and obtain pleasant information from here daily.

Leave a Reply