خامنه ای تلف شد،چونکه ندید آن کدو

به کاهدان گر زدی،

به سال هشتادو چار،

خلق کنار ایستاد،

تو ماندی و آن بـَـبــُو

فقط فلان دیدی و، هیچ ندیدی کدو؟

هیچ ندزدیده کس،

 چنانکه تو برده ای ،

 رهبر شیطان صفت ،

 ای تو بدتر از عدو

فلان خر دیده ای، لیک نبینی کدو؟

هیچ ندیده کسی،

 دزد به این خیره گی،

خیره سری را حدی است،

 سارق بی آبرو

تو کیر خر خواهی و هیچ نبینی کدو؟

تو گفته ای برکفِ

دست بود آب روت

در کفِ دست چپ است

یا دگری ای عمو

گمان که کردی خطا ، باز ندیدی کدو

دست چپت تهی شد

به بوسه احمدی

آن ید بشکسته نیز

کفی ندارد عمو

نگفتمت از خطا، باز ندیدی کدو؟

خبیث شیطان صفت،

صندوق آراست این،

ببر تو بر کاهدان،

 حمله برای چپو،

تو آن یکی بینی و، هیچ نبینی کدو

در اوفتادی به دیگ،

 حلیم ما را ز هول،

 برون شدن کی توان،

حریص بی چشم و رو

طمع تو را کور کرد، از آن ندیدی کدو

بر تو سیه دل چه سود،

 خواندن اندرز و وعظ،

گر نرود آهنین،

 میخ به سنگت فرو،

پاره شود خشتکت، چونکه ندیدی کدو

گوش فلک کر شد از،

 بانگ انالحق ما،

 همدم گرگ و شغال،

 گر بکُنی عو و عو،

بی سر و ته می شوی، تا که ببینی کدو

اگر تو پائی به تخت،

ملیجکت دستبوس،

کوروش و آرش برید،

پیش جهان آبرو

هر دو به فکر  ….رید!؟ بی خیال کدو؟!

هنوز داری زمان،

که توبه ای سر کنی،

ولی اگر  بگذرد،

زمان کشت و درو،

بسان خاتون شوی ، پاره ز هجر کدو

خلق دراین روزها،

بذر صفا کشت کرد،

گر نکنی فهم آن،

میکندت پشت و رو،

تا که ندیده فلان، جمع کنی صد کدو
…………………………………
خامنه تنها بازنده مفتضح پس از انتخابات شد. او نام خود را در ردیف کثیف ترین دشمنان این آب و خاک ثبت کرد. به جز اعراب، دیگر دشمنان و مهاجمین با این آب و خاک همگی  پس از سلطه خود بر سر زمین ما  به ترویج فرهنگ و زبان فارسی همت گماشتند اما، خامنه ای حتی نتوانست خود را همتراز مغولان به ثبت برساند
چون ایام ایام خامنه ایست، شعربازگشت ضُــحاک را نیز که در مدح ایشان است بخوانید والکی اجر ببرید.

ح درویش

4 Responses to “خامنه ای تلف شد،چونکه ندید آن کدو”

 1. متاسفم برای کوته فکریتون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  واصباحا:
  شما قرآن را باز کنید و سیره پیامبر و ائمه را کنارش بگذارید و بعد ثابت کنید که تنها یکی از کارها این حکومت و بویژه خامنه ای با آن مخالفت و مغایرت نداشته است. آنوقت شاید فکر ما هم کمی دراز شود.
  عاقبت به خیر

 2. به شما سگ زاده ها نیومده در مورد مسائلی به این مهمی نظر بدید

 3. واصباحا : باز هم به شرف سگ. سگ که حیوان خوبی است و بر خلاف فطرت خدا دادیش کاری نمی کند.
  زاده هر چه باشم خدا را شکر می گویم که زاده جهلی که مرا برده خامنه ای بکند نیستم. کاش یک سگ باشم ولی خامنه ای و افراد او نباشم. تنها توهینی که مرا رنجیده خاطر خواهد کرد، توهین وابستگی و طرفداری از خامنه ای است.
  شما خبر ندارید از روزی که در پیشگاه خداوند خواهید گفت «و یا لیتنی کنت ترابا. به نظر من در آنروز خامنه ای آرزو می کند همه چیز باشد جز خامنه ای. وای بر شما که برده فکر ی و جیره خوار چنین جرثومه فسادی شده اید.

 4. سلام بر شما. عالی بود

Leave a Reply