دست تقدیر

آیا میدانید چه بر سر رستم آمد ؟ رستم شاهنامه را نمى گویم . رستم فرخّزاد ، سردار سپاه حکومت ساسانیان را مى گویم.
هم او که شجاعتها و دلاوریهاى رستم صفحات شاهنامه را بر صفحه واقعى روزگار رقم می زد . فرمانده قدرتمند سپاه با عظمت ابر قدرت آن زمان؛ رستم ، هم او که نامش لرزه بر پشت لشکر دشمن مى انداخت.رستم سمبل قدرت قشون حکومتى که امپراطور روم در برابرش زانو میزد . او که درخشش مدال ونشان هاى فراوان بر سینه اش بیان افتخارات فراوانش در پاسدارى از آن تمدّن دیرین بود. پاسدار تاریخ و تمدّن با شکوه نژاد آریائى که کوروش و داریوش را در پشت سر داشت و در پبش روى دنیائى از بزرگى و افتخار .
آرى، او یعنى رستم، با همه یال و کوپالش و باهمه مدال و نشان وافتخاراتش، در حالیکه از ترس در زیر پالان خرى پنهان شده بود ، با ذلّت و زبونى خفّت بارى ،بدستِ عربِ بدوىِ گمنامى از سپاه عمر کشته شد و رهبر و پادشاهش یزدگرد نیز در زیر پالان خر آسیابانی در مرو .
خفت و خوارى مطلق. نه افتخار مردن به هنگام نبرد و مبارزه با دشمن و نه حتّى شانس کشته شدن بدست جنگجوئى نامى از سپاه دشمن. از آنهمه شکوه و عظمت و قدرت ، و از آنهمه تاریخ و تمدّن وافتخار ، در جنگى که به اضمحلال و شکست کاملش انجامید ، هیچ حماسه وافتخارى، و هیچ نشانى بر جاى نماند جز دو پالان خر . یکى افتاده بر روى جسد بیجان ســــــردارش در قادسیّه و دیگرى افتاده بر پیکر عریان پادشاه و رهبرش در مرو، پالان خر آسیابان.
اگر ایرانى باشید و از هنر مدعاى فردوسى اندکى در خونتان بجاى مانده باشد، و اگر مؤمن باشید وحب الوطن ذرّه اى از ایمانتان، باید بفهمید که این حکایت غمبار ترین رویداد و تلخترین طنز و تجربه تاریخ این دیار است.
چرا چنین شد ؟ به قادسیّه و میدان کار زار نروید. بدنبال دلایل وعلل نظامى وسوق الجّیشى هم نگردید که به بیراهه مى افتید. حکومتى قدرتمند ،نژادى بزرگ وبا تمدّنى کهن،در خانه خود ،بدون مضیقه تدارکات جنگى و با ادوات جنگى بمراتب بیشتر وپیشرفته تراز دشمن،و با سپاهیان منظم وکارآزموده، با بر ترى در تعداد و مواضع جنگى ، از دشمنى غیر متمدن وسپاهى نا منظم وفاقد هر گونه تدارکات پشت جبهه،با ادوات جنگى نا چیز و بسیار ابتدا ئى شکست مى خورد. دشمنى که روزهاى زیادى با پاى پیاده وتوشه راهى ناچیز راه پیموده و از موطن خود فرسنگها دور است. براساس داده هاى نظامى یک نفر از سپاه عمر نمى بایست زنده به مدینه باز مى گشت.امّا در عوض، این مردم ایران بودندکه قبل از هر چیز شکست را پذیرفتند بودند تا حاکمان ظالم را به سزاى اعمالشان رسانیده باشند.
آخر آنروزگار نیز چون امروز فرمانروایان ستمگرى بر مردم خدائى میکردند و روحانیون فریبکار اهرمن صفت ، اهورا مزدا را نمایندگى مى کردند و آئین زرتشت در دستشان ابزارى بود براى توجیه گفتار زشت وپنهان کردن کردار اهریمنانه اى که از پندار پلیدشان سر چشمه مى گرفت.
مردمى که همه هستیشان در چنگال اهریمنان بود، و پادشاه و موبد چون اهریمنى دو سر ، اهورامزداى واحدشانرا نمایندگى میکرد ، آن مردم چیزى براى از دست دادن نداشتند تا بخاطرش بدفاع بر خیزند. آنان نیزچون ایرانیان امروز از دشمن تصوّرى جز حاکمانِ زور گوىِ زر پرستِ تزویر گر نداشتند و در آن دیار خود را رهگذرانى بیش نمى دیدند. حال چه دخلى به آنان داشت که سپاه و قشونى از کنارشان بگذرد. و چه بسا آزار احتمالیشان از قشون خودى بیشتر نباشد. آن روز گار نیز چون امروز کسانى بر مقدّرات این مردم ما حاکم شده بودند که تاب شنیدن کلام و پیام را نداشتند . قلم مى شکستند ونامه میدریدند ،و سفیر را اگر نمى کشتند پیامش را جز پرخاش پاسخى نمیدادند و جز برآمدگى رگهاى گردن استدلالی نداشتند.
از آن نامه که در دربار خسرو پادشاه ایران پاره شد براى هراکلیوس امپراطور روم و پادشاهان کشور هاى دیگر نیز فرستاده شده بود. و از آن سفیر که در دربار ایران با پرخاش و فریاد پذیرائى شد ، بدربار امپراطور روم و شاهان دیگر نیز رفته بود.امّا فقط در دربار ایران به سفیر اهانت شد و تنها پادشاه ایران نامه را پاره کرد و دست تقدیر و عدالت جواب آن بى حرمتى را در زیر پالان خر پس داد.. در تلافی دریدن وحشیانه آن یک نامه، کتابها وکتابخانه ها به آتش کشیده شد . تاق با عظمت کسرى فرو ریخت و داغ خفت کبرایمان شد و از آن همه تاریخ و تمدن کهن وبا شکوه چیزى نماندجز تلّى از خاکستر و نژادى که دو قرن سکوت وسرافکنده گى را تاوان داد . تاوانِ سکوتِ رضایت در برابر حکومتِ ستمگر، تاوانِ رأى دادن ، پذیرش و تحمل چنان حاکمان ابله .
ستم و اهریمن صفتی خسروان امروز ایران بیداد می کند و سرنوشت محتومشان چیزی جز آن که بر پیشینیانشان گذشت نخواهد بود، اما مردم ایران باید بدانند که تاوانش را آنان پس خواهند داد. مردم ایران باید بدانند که بیداد و نامردمی خسروانشان توجیه گر سکوتشان نمیباشد.باید بدانند که اگر با سکوتشان قادسیه دیگری را بپذیرند این خودشان هستند که تاوانش را می دهند، نه خاتمی و احمدی نژاد، و باید بدانند که اگر در برابر دشمنان سکوت کنند تا بدینروش از حاکمان ستمگر انتقام گیری کرده باشند، محکوم خواهند شد تا بار دیگر، قرنها سکوت و خواری را بپذیرند. همچنانکه گذشتگانشان دو قرن سکوت سر افکندگی را پذیرفتند.
باید دانست دشمنان ظاهری احمدی نژاد دشمنان راستین مردم ایرانند و احمدی نژادها تنها جاده صاف کن دشمنان ما می باشند. اگر امروز هر بی سر پائی برای مردم ایران دهندرگی می کند و تدارک قادسیه ای می بینند، بدلیل سکوت شما در برابر خسروان زور گو و موبدان تزویر گر و زر پرست حاکم بر کشورتان می باشد.
اگر به پا نخیزیم و کاخ نشینان مدائن امروزمان را پایمال نکنیم، در قادسیه ای دیگر پایمال خواهیم شد.

آرى، صلاح مملکت خویش خسروان دانند. امّا خسروان و سرداران بدانند که همیشه پالان خر یافت مىِِ شود .
لقـــــــــــد کان فی قصصهم عـــــــبره لاولی الالباب

13 Responses to “دست تقدیر”

 1. AGHAY AHMAGH MAN NEMIDONAM IN CHERTO PERTARO AZ KOJA AVORDY VA BA CHE ESTENADY IN KARO MIKNY VA IN KHOZABALATO BE KHORDE YE EDE BISAVAD MIDY VALLY ROSTAME AROKHZAd tangha sardare irani bod ke bad az farare yazdgerd istadegy kard va tanha sardary bod ke omar be ehteramesh ejazeh nadad vahshihay arab ba jenazash bad raftary konan behar har harki hasty ham adame ahmaghy hasty ham bisavad\

 2. @امیر
  شما باید نخست یاد بگیرید به زبان مادریتان بنویسید، سپس اگر سواد خواندنش را هم پیدا کردید مطلب را بده برایتان بخوانند تا بفهمید موضوع از چه قرار است. دیگر اینکه شما اگر با ادبیات ویژه خودتان، می خواهید ضمن معرفی خود به حقیر هم توهین کنید خیالی نیست،اما هیچکدام از خوانندگان این مطلب برای شما شناخته نیستند. لذا هیچ دلیل و مبنائی بر بی سواد خواندن و توهین به آنان را ندارید،در حالیکه هم اکنون خوانندگان این مطلب شما را می شناسند و در مورد شما حق نظر خواهند داشت،زیرا شما خودتان را کاملاً معرفی کرده اید.
  عاقبت به خیر

 3. Dear Sir,
  Rostam was not hiding himself behind the donkey!! A sand storm came and he moved to the loads of a mule to get rid of the storm! In the meantime, an Arab came and attacked him while he was not ready for fight! he wanted to escap to the river but the guy killed him with his sword! Read the History carefully and then put your bullshits here!
  Bedrood,
  Bahram

 4. @ بهرام
  سلام
  دوست عزیز این یک روایت تاریخی نیست و از زاویه ای دیگر به ارزیابی مطلب پرداخته است، وگرنه آنچه شما تذکر داده اید درست میباشد و در روایات تاریخی نیز همین طور نقل شده، در عین حال نویسند با ابراز تأسف از واقعه ای یاد می کند که در آن نه آنکه رستم را مورد توهین قرار نداده بلکه با ذکر ارزشهاو سوابق درخشانش، با تأسف او را تاوان خطای دیگران قلمداد کرده و نه چیز دیگر.

  با سپاس

 5. We really love this blog. Iwish I could come here all the time. Always keep putting up more stuff!

 6. 500 Internal Server Error


  500 Internal Server Error

 7. fit web site http://topclotheshop.com/review/kate-middleton-wedding-dress-replica-2018/

 8. Proposal recto moved:
  http://sam.forum.telrock.net

 9. Hello All
  Thanks for checking out my writing blog . My name is Eliot.
  I have worked a long time in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into news reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for qualified writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing.
  Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Eliot Estes – Cocalerofilm Company

 10. nevermind

 11. Hello guys, my name is Noah!

  I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
  Writing has been my passion since early years and now I can`t imagine my life without it.
  Most of my books were sold throughout Canada, USA, China and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
  People ask me “Hey, Noah, I need your professional help” and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

  Professional Writer – Noah – Sncollegevarkalaalumni Corp

 12. I’m an academic writer who loves to bring smiles to people’s face.

  Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several companies whose goal is to help people solve writing problems.
  I love traveling and have visited several countries in the past few years.
  I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My works are available in several parts of the world. And I’m currently working with service providers that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
  I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their writing problems and I accept. I find pleasure in assisting them to solve their problems as a writer.

  Professional Writer – Noah – Myessaypartner Band

 13. Hello, my name is Kay!

  I`m an academic writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
  Writing has been my passion for a long time and now I cannot imagine my life without it.
  Most of my poems were sold throughout Canada, USA, China and even Australia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
  People ask me “Mr, Kay, I need your professional help” and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

  Professional Academic Writer – Kay – Smcentennialbook Company

Leave a Reply